Lorem ipsum…


iNGs_Geo

Aplikácia na kreslenie máp veľkých mierok, kreslenie polohopisu a výškopisu. Umožňuje import a export zoznamu súradníc bodov, prácu s bodmi a značkami, prácu s výškopisom, zobrazovanie JTSK alebo JTSK03, zemepisných ETRS a UTM súradníc, presun refere …čítaj viac

iNGs_Geo Výškopis

Aplikácia slúži na prácu s výškopisom. Ponúka množstvo nástrojov: od importu bodov cez priečne rezy, pozdĺžny profil až po výpočet kubatúry. Nechýba ani podpora formátu LandXML.   čítaj viac

iNGs_STN013411_plus

iNGs_STN013411_plus obsahuje všetky bodové (bunky) a líniové (používateľské čiary) značky definované v STN 01 3411 Mapy veľkých mierok plus značky nad rámec STN 01 3411. čítaj viac

Bentley Descartes

Bentley Descartes je komplexné riešenie pre zobrazovanie leteckých snímok, rastrových máp s výškovou informáciou (DEM) a Oracle Spatial Georasteru. Obsahuje nástroje na zobrazenie, transformáciu, referencovanie, prevzorkovanie, editáciu, mozaikovani …čítaj viac

OpenBuildings Map

Produktový rad Bentley Map V8i je určený do oblasti GEO s funkcionalitou rozdelenou po produktoch a profesným zameraním na geodetov, projektantov GIS modelov a zberom informácií pre GIS. čítaj viac

iBody

Aplikácia iBody je určená na prácu so zoznamami údajov v textových súboroch. Načíta zo vstupného súboru požadované údaje, spracuje ich a vygeneruje výstupný textový súbor v požadovanej štruktúre údajov.  čítaj viac

MSet

MSet je aplikácia určená pre používateľov programov MicroStation a PowerDraft na podporu kreslenia podľa predpisu (smernice). čítaj viac

ContextCapture

Lorem Ipsum… čítaj viac

ContextCapture Editor

Lorem Ipsum… čítaj viac

OpenSite Designer

Lorem Ipsum… čítaj viac