Programátorský servis

Aplikácie treba používať,nie vyvíjať.

Ponúkame služby vývoja aplikácií na mieru. Orientujeme sa v rôznych jazykoch, špecialitou je zameranie na Bentley produkty.

Ponúkame spracovanie aplikácií a doplnkov v týchto prostrediach a nástrojoch:

  • CAD programy MicroStation (V8, CONNECT),
    programovacie jazyky MicroStation BASIC, MDL, VB.NET, C#,
  • databázové prostredie Microsoft SQL
  • MS Office – VBA, VB.NET
  • web stránky – programovacie jazyky HMTL, ASP, PHP, .NET

Viacero realizovaných projektov nám potvrdila záujem zákazníkov hlavne o nástroje pre finalizáciu spracovania dát , a tiež o vyhodnocovacie nástroje. Pri nich s výhodou spájame skúsenosti s tvorbou nástrojov pre MicroStation prostredie a MS Office.

Pri konktrétnych projektoch v komunikácii so zákazníkom najprv podrobne definujeme riešený problém a na pilotnom projekte určíme smer riešenia. Potvrdíme si tiež vývojové a behové prostredie aplikácie pre vývoj ostrej verzie.