O nás

Dobrý deň.

Sme spoločnosť, ktorá vďaka našim zákazníkom môže naša spoločnosť už vyše 18 rokov poskytovať služby pre podporu práce s IT. Jedná o podporu základných nástrojov a vybavenia a tiež o podporu tzv. inžinierskych činností súvisiacich s technickou dokumentáciou. Naše služby, to nie je len predaj programov a techniky, ale aj ich správne nasadenie, nastavenie a prepojenie, spolu so zaškolením obsluhy a následným servisom. Takto sprevádzame našich klientov pri každodenných činnostiach, riešime dotazy, nejasnosti a pri problémoch radíme ako ich zvládnuť. Cieľom je vytvoriť podmienky pre úspešné fungovanie klienta.

Používatelia dnes využívajú vo svojej praxi okrem odborných znalostí a skúseností aj množstvo počítačových aplikácií a vybavenia. Ponúkame vám preto naše vedomosti, skúsenosti, kontakty a nasadenie.

Spolupráca so zákazníkmi je pre nás výzva na poctivý prístup. Dlhodobá spolupráca je pre nás cťou a záväzkom.

Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej práci.