Referencie

 • AB-ateliér
 • Alfa04
 • BKPŠ
 • Dopravoprojekt
 • Eurosense
 • Geo-kod
 • Geoddat
 • Geodeticca
 • Hornonitrianske bane Prievidza
 • Hycoprojekt
 • Hyroconsult
 • ISPO
 • Istroenergo
 • NBS
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Prodex
 • Reming Consult
 • SES
 • Slovenská plavba a prístavy
 • Slovenská správa ciest
 • Slovenský vodohospodársky podnik
 • SPŠS Žilina
 • Takenaka Europe GmbH
 • Transpetrol
 • Vodotika
 • Volkswagen Slovakia
 • Žilinská univerzita
 • ŽSR

Alfa 04 a.s.

Oceňujeme komplexnosť prístupu spoločnosti iNGs k nasadeniu IT a komunikačného vybavenia v našej firme. Dnešná spolupráca beží vo viacerých kanáloch: dodávky štandardného vybavenia, konfigurácie, dodávky a nastavenie serverov a pracovných staníc, dátového prostredia CADov alebo aplikácií, prípadne vypracovanie aplikačného vybavenia podľa našich požiadaviek. Sme radi, že máme partnera, ktorý rozumie našim požiadavkám.
Ing. Igor Masaryk, IT manager

prodex1

Prodex s.r.o.

Spolupráca s iNGs s.r.o. nám vytvára bezpečný priestor pre našu každodennú činnosť. Problematika správy technickej dokumentácie alebo projektovania líniových stavieb je špecializovaná oblasť, kde potrebujeme spoľahlivého partnera.
Ing. Ján  Bušovský, HIP

svp2

ŠVP,š.p., OZ Bratislava, správa slovenského a spoločného úseku rieky Dunaj

Používanie Bentley produktov a ich licencovanie – to sú hlavné témy v ktorých nám pracovníci iNGs s.r.o. pomáhajú zefektívniť naše každodenné činnosti. Získali sme dokonalý prehľad o nasadení našich licencií, obnovili sme „zaspaté“ licencie. Zlepšili sme tým využiteľnosť finančných prostriedkov vynaložených v rámci Bentley Select programu, čo je v prostredí štátneho podniku veľmi oceňované. Priebežne zvyšujeme odbornú zdatnosť našich pracovníkov prostredníctvom konzultácií od iNGs. Využívame ich profesionálne, odborné znalosti pri riešení našich projektov v oddelení projekcie, správy GISu alebo aj u administrátorov IT. Nikdy nás neodmietnu a vždy keď nevieme čo a ako spraviť, niekto z iNGs príde a poradí ako ďalej. Máme v ľuďoch z iNGs istotu, že nám vždy ochotne a vhodne poradia. A to sa nám páči.
Ing. Zuzana Lauková, Oddelenie vodohospodárskeho rozvoja, skupina GISu

kcs

Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, Katedra cestných stavieb

S iNGs spolupracujeme od jeho vzniku a dosiahnuté výsledky hodnotíme veľmi pozitívne. Školenia, vedené na vysokej profesionálnej úrovni, ale aj pravidelné konzultácie, ktoré pracovníci iNGs ochotne poskytujú našim zamestnancom, nám umožňujú nielen zvyšovať ich kvalifikáciu, ale hlavne udržovať krok s najnovším vývojom v oblasti počítačového projektovania.
prof. Ing. Ján Čelko, CSc., dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity