Zaoberajte sa svojou prácou, nie údržbou zariadení.

Na to, aby Vaša práca bola efektívna, je nutné, aby efektívne a spoľahlivo pracovali aj nástroje, ktoré používate. Z pohľadu informačných technológií (IT) to je počítač, tlačiareň, server, sieťové prepojenie s vedľajším počítačom, či internetové pripojenie. A to všetko nie len spoľahlivo, ale aj bezpečne. 

Servis technického vybavenia
Výber, Dodávka, konfigurácia a priebežná starostlivosť o vybavenie.

Servis programového vybavenia
Dodávka, inštalácia, konfigurácia, prepojenie s existujúcimi agendami, upgrady systémov.

Sieťový servis
Pomoc pri zriaďovaní úplnej konektivity pracoviska, údržba existujúcej počítačovej siete, sledovanie prevádzky, pripojenie kancelárie na internet, zabezpečenie siete, zriaďovanie a prevádzka služieb vzdialeného prístupu k dátam.

Doplnkové činnosti
Zriadenie zálohovania a naplánovanie priebehu záloh, dozor. Vybavenie pre zálohovanie a archiváciu dát. Pomoc pri riešení kritických situácií (útoky, kolaps dát, prevody dát medzi systémami). Pomoc pri komunikácii s externými dodávateľmi zákaznika.

Sme autorizovaným partnerom viacerých výrobcov IT vybavenia, pravidelne sa zúčastňujeme školení a certifikácií. Systémový servis zabezpečujeme podľa dohody na základe servisnej zmluvy, alebo jednej konkrétne úlohy. Poskytujeme poradenstvo, alebo zastupujeme klienta pri komunikácii s externými dodávateľmi IT. Nemusíte mať stále zamestnanca vyhradeného len pre úlohy spojené so starostlivosťou o IT.