Dátový servis

Ušetrite čas pri rutinných činnostiach !

 • Neviete si poradiť s konverziami medzi formátmi ?
 • Neviete vytvoriť knižnicu buniek alebo užívateľských čiar?
 • Potrebujete nastaviť konverziu medzi DWG a DGN formátom ?
 • Potrebujete preformátovať veľké objemy dát ?
 • Potrebujete zdigitalizovať papierovú dokumentáciu, vyrobiť 3D model z projektovej dokumentácie ?

Naši skúsení pracovníci sa orientujú v problematike a vedia definovať ten správny postup, prípadne doplniť existujúcu výbavu a v tíme doprogramovať potrebné nástroje.

Príklady úloh:

 • konverzia medzi vektorovými formátmi DGN V7, DGN V8, DWG
 • pomoc pri tvorbe 2D a 3D modelov
 • tvorba knižníc buniek (značkové kľúče),
 • vytváranie užívateľských čiar (značkové kľúče),
 • pomoc so skenovaním papierových podkladov,
 • prevod dát z rastrového do vektorového formátu (vektorizácia),
 • úprava (registrácia) rastrového podkladu (výkresu) do súradníc (S-JTSK),
 • kontrola obsahu DGN výkresov a ich porovnanie s predpisom pre kresbu (smernicou).

 

Cena dátových služieb v závislosti na:

 • kvalite vstupných dát,
 • požiadavkách na výstupný tvar,
 • objeme prác,
 • termíne.