Bentley Systems podporuje akademickú obec prostredníctvom svojho  Bentley Institute Academic Program Zmluva Academic SELECT Subscription poskytuje univerzitám, ich študentom a vyučujúcim prístup k celému portfóliu produktov pre rôzne oblasti inžinierskej praxe. Úplný zoznam nájdete na stránkach Bentley. Sú to rovnaké aplikácie, ktoré sa používajú v bežnej profesionálnej praxi. Bentley sa snaží vytvoriť podmienky pre študentov  pre oblasť infraštrukturálnych projektov. Prostredníctvom STUDENTserver-a môžu zapojení študenti a vyučujúci získať aplikácie, licencie, prístup do komunity, dokumentáciu a výukové materiály a školenia.

Obsah programu:

  • aplikácie – licencia do školských učební + domáca licencia pre študentov školy
  • školenia – neobmedzený prístup k online školeniam,
  • profesionálny rozvoj – sociálna sieť Bentley Academic Community, študentská súťaž projektov
  • osobná starostlivosť – technická podpora pre výuku

Študent alebo vyučujúci: Ako získať akademickú licenciu

Študent alebo vyučujúci môže požiadať kontaktnú osobu na svojej škole o zapojenie sa do akademického programu. Ak  škola nie je zapojená do akademického programu Bentley Systems alebo študentovi nie je známa kontaktná osoba, môže napísať na adresu a kolegovia z iNGs mu pomôžu – nakontaktujú ho priamo na zástupcov akademického oddelenia Bentley Systems.

O obdržaní uvítacieho e-mailu, v ňom bude prístupový School Code pre použitie pri prístupe na STUDENTserver.  Pripojte sa so svojim login-om a kódom školy. Následne môžete sťahovať aplikácie podľa Vášho záujmu a zalicencovať si ich aktivačným kľúčom zobrazeným na stránke. Využívať môžete aj sadu školení na diaľku k jednotlivým aplikáciám.

Kontakný formulár na prvý kontakt študenta.

Škola: Ako získať akademickú licenciu

Zapojenie škôl do akademického programu Bentley Systems je realizované uzavretím zmluvy Bentley Academic SELECT (Bentley Academic SELECT International (English).pdf). Podrobnosti k zmluve a podmienkam získate na požiadanie a-mailom na adresu

Ak ste teda vyučujúcim alebo zamestnancom školy, kontaktujte nás alebo aj priamo Bentley Systems pre získanie prístupu k portálu STUDENTserver. S Bentley dohodnete uzavretie zmluvy Academic SELECT, ktorý otvorí možnosť prístupu k portálu. Zmluva je podmienená platbou určitej čiastky. Po uzavretí  zmluvy a uhradení faktúry dostanete uvítací e-mail s adresou web stránky a Vašimi prihlasovacími údajmi (špeciálne pre vyučujúcich) a s kódom Vašej školy (School Code). Súčasne dostanete aj vzor uvítacieho mailu pre študentov.

Následne si môžete  sťahovať aplikácie podľa Vášho záujmu a zalicencovať si ich aktivačným kľúčom zobrazeným na stránke. Využívať môžete aj sadu školení na diaľku k jednotlivým aplikáciám – pripraveným pre študentov alebo vyučujúcich.

Kontakný formulár na prvý kontakt vyučujúceho.

Pokračujte podľa Vášho status: študent, zamestnanec/vyučujúci alebo zástupca školy.

Student Ambassadors

Program pre „študentských zástupcov“ je určený pre prepojenie komunity akademických používateľov Bentley aplikácií. Má slúžiť na výmenu špecifických informácií o výuke týchto produktov, prezentácii vlastnej práce alebo na prostú komunikáciu.

Student Ambassadors sú menovaní vedením školy a budú školení priamo pracovníkmi Bentley. Budú potom prvým kontaktom pre vlastných študentov na danej škole a tiež budú môcť viesť ďalšie aktivity týkajúce sa aplikácií od Bentley spôsobom vhodným pre akademické prostredie. Vo svoje práci budú mať plnú podporu Bentley a tiež kontakt s ostatnými ambassadormi – tiež aj formou špecializovaných stretnutí organizovaných Bentley Systems. Pre popis v angličtine pozri súbor Bentley Student Ambassadors Program v1 9.pdf

Kontakný formulár na prvý kontakt pre záujemcu o status Student Ambassadora.

Ako pokračovať ?

Prezrite si zoznam dostupných aplikácií pre akademických zákazníkov. Aplikácie dostupné v rámci akademického programu Bentley Systems sú rovnaké ako používajú komerční zákazníci. Vo všeobecnosti sú to desktop aplikácie, serverové moduly sú dostupné na vyžiadanie. Podrobný popis v angličtine je tiež v súbore BentleyAcademicwhitepaperENG.docx.