Bentley Academic program – základná informácia

Bentley Systems podporuje akademickú obec prostredníctvom portálu https://education.bentley.com   

Obsah programu

Pre študentov a učiteľov poskytuje rovnaké aplikácie, ktoré sa používajú v bežnej profesionálnej praxi. Cez tento portál môžu  študenti alebo vyučujúci získať samotné aplikácie ako aj licencie pre používanie. Získajú tiež prístup do komunity používateľov a fanúšikov, prístup k on-line dokumentácii a výukovým materiálom a videám. Dostupné sú:

 

Študent alebo vyučujúci: Ako získať prístup na portál

Pre prístup k akademickým licenciám je možné získať vytvorením si účtu na portáli https://education.bentley.com.

 1. Ak nemáte vytvorený účet, navštívte stránku https://education.bentley.com
 2. Cez <LOGIN> otvorte prihlasovaciu stránku
 3. Svoj účet si vytvorte cez odkaz  Register now  (použite e-mail adresu Vašej školy)

4. Vyplňte potrebné údaje:

5. Potvrďte vytvorenie konta (a prípadne doplňte údaje vo Vašom profile)

Poznámka: Pokiaľ nepoužijete e-mail adresu Vašej školy, môžete použiť aj všeobecnú doménu (@gmail.com, @zoznam.sk a pod). Stránka po zadaní e-mail overí jej zhodnosť s exsitujúcicmi školskými doménami a ak je to potrebné , vyžiada si kópiu študentského preukazu (ISIC) alebo preukazu vyučujúceho (ITIC). Zobrazí k tomu dialóg s možnosťou zaslania (upload).

Zoznam dostupných aplikácií

Aplikácie dostupné v rámci akademického programu Bentley Systems sú rovnaké ako používajú komerční zákazníci. Vo všeobecnosti sú to desktop aplikácie, serverové moduly sú dostupné na vyžiadanie.

 • Modelovanie, vizualizácia

MicroStation

 • Mosty

LEAP Bridge Concrete – LEAP Bridge Steel
– RM Bridge

 • Pozemné stavby

OpenBuilding Designer
OpenBuilding Energy Simulator GenerativeComponents
Mechanical Designer, Electrical Designer, Dynamic Simulation

 • Cesty a diaľnice

OpenRoads ConceptStation  – OpenRoads Designer  – GEOPAK Civil Engineering Suite – InRoads Suite  – Bentley MXROAD Suite  – Power GEOPAK  –  Power InRoads  –  Bentley PowerCivil for Country –  gINT Professional

 • Železníčné stavby

OpenRail ConceptStation – OpenRail Designer Bentley Rail Track  –  Power Rail Track  –  Power Rail Overhead Line  – gINT Professional

 • Hydraulika a hydrológia

WaterGEMS – WaterCAD – HAMMER – SewerGEMS – SewerCAD – CivilStorm – StormCAD – PondPack – CulvertMaster – FlowMaster  – OpenWater

 • Infraštruktúra, GIS

Bentley Map Enterprise – OpenCities

 • Banské stavby

MineCycle Designer – MineCycle Survey – MineCycle Material Handling

 • Technologické celky

AutoPLANT Modeler – OpenPlant PID – OpenPlant Modeler – OpenPlant Isometrics Manager – Bentley AutoPIPE

 • Modelovanie reality

Bentley Descartes – Bentley Pointools – ContextCapture – LumenRT

 • Analýza a výpočty konštrukcií

STAAD.Pro – STAAD Foundation Advanced – RAM Structural System – RAM Steel – RAM Concrete – RAM Frame – RAM Foundation RAM Elements RAM Concept RAM Connection ProStructures – ProSteel – ProConcrete

 • Analýza konštrukcií námorných stavieb

MAXSURF Enterprise – SACS Marine Enterprise – SACS Offshore Structure Enterprise – MOSES Advanced

Študent alebo vyučujúci: Ako získať a používať Bentley aplikáciu 

 1. Navštívte stránku https://education.bentley.com
 2. Prihláste sa do svojho účtu
 3. Vyberte si aplikáciu, stiahnite ju a nainštalujte
 4. Pri štarte sa prihláste do aplikácie CONNECTION Client (so svojimi prihlasovacími údajmi)
 5. Používajte svoju vybranú aplikáciu

Podrobný popis aktivácie licencie je na stránkach Bentley Communities: How to activate products under Subscription Entitlement Service – Licensing, Cloud and Web Services Wiki – Licensing, Cloud and Web Services – Bentley Communities.

Ďalšie služby

Následne môžete využiť aj ďalšie služby, napr. výukové videá pre študentov:  Students > Get Training

Následne môžete sťahovať aj ďalšie aplikácie z ponuky, podľa Vášho záujmu. Využívať môžete aj sadu školení na diaľku k jednotlivým aplikáciám v sekcii Students > Get training alebo Educators > Resources.

Diskutovať môžete na sociálnej sieti Bentley:   Be Communities je sociálna sieť používateľov Bentley aplikácií a riešení. Zaradením sa do akademického programu získa účastník prístup do tejto siete. K dispozícii sú okrem diskusných fór, blogov, wiki aj dokumenty a informácie k aplikáciám a problematike s nimi súvisiacimi

K dispozícii sú rôzne videá na stánkach YouTube : Výukové videá pre akademickú obec Bentley Student Center Page alebo voľne dostupné videá Bentley po jednotlivých skupinách podľa aplikácií.

 

https://education.bentley.com  

https://www.ings.sk/akademicky-program/bentley-systems/