Spoločnosť iNGs spol. s r.o. bola založená ako slovenská spoločnosť zameraná na podporu práce s technickou dokumentáciou.

Tím skúsených pracovníkov pomáha našim zákazníkom ako pri každodennej práci, tak aj pri významných technologických rozšíreniach. Našou výraznou motiváciou je vytvorenie takého prostredia pre inžiniersku prax, v ktorej budú k dispozícii silné nástroje, vzájomne zladené a nastavené tak, aby bol dostatok priestoru na ich úplné využitie a vytvorenie kvalitného inžinierskeho diela.

Neodeliteľnou súčasťou našich aktívít je poskytovanie služieb systémovej údržby počítačového parku, programového vybavenia a správy IT infraštruktúry vôbec. Spôsob poskytovania týchto služieb závisí od voľby zákazníka – klasickými jednorázovými dodávkami vybavenia alebo priebežnou spoluprácou formou servisných a konzultačných zmlúv. Vo vzájomnej komunikácii s klientom spoločne definujeme také podmienky fungovania, aby sa informačné technológie stali skutočnými pomocníkmi.

Oslovujeme zákazníkov z oblastí technickej projekcie, z oblasti prípravy a správy technologických celkov, projekcie a správy inžinierskych stavieb, správy prostriedkov a majetku – a všetkých, ktorým vieme pomôcť.

Partnermi spoločnosti sú Bentley Systems, Microsoft, IBM, Axis, Gisoft, Digmia, Grenke a ďalší. Podporujeme softvérové platformy Windows a Linux.

Kto sú naši zákazníci

Našimi zákazníkmi sú všetci, ktorí pracujú s technickou dokumentáciou, či už v textovej alebo grafickej forme. Znamená to, že spolupracujeme nie len s technickými projektantmi, geodetmi, správcami vodných tokov, inžinierskych sietí alebo dopravných ciest, ale aj so všetkými, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s technickou dokumentáciou rôzneho druhu.

Daniel Meravý

Dano – navždy odišiel 25.2.2005. Kto ste ho poznali, nezabudnite.  Nám chýba.