Certifikáty

Certifikácia spoločnosti a jednotlivcov je dokladom našich aktivít a úrovne našich vedomostí.

BIM Asociácia Slovensko – Aj v roku 2023 podporujeme BIM aktivity ako riadny člen asociácie BIMaS

 


 

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Spoločnosť iNGs spol. s r.o. pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia správnym triedením odpadov. Získali sme Zelený certifikát a logo od spoločnosti SEWA, a.s. za odovzdaný elektroodpad a/alebo použité batérie v roku 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archív: