Akademický program

Bentley Academic program – základná informácia

Bentley Systems podporuje akademickú obec prostredníctvom portálu https://education.bentley.com  

Obsah programu

Pre študentov a učiteľov poskytuje rovnaké aplikácie, ktoré sa používajú v bežnej profesionálnej praxi. Prostredníctvom tejto stránky môžu zapojení študenti a vyučujúci získať aplikácie aj licencie k nim, ako aj prístup do komunity používateľov a fanúšikov, dokumentáciu a tiež výukové materiály a videá.

Zoznam dostupných aplikácií

Aplikácie dostupné v rámci akademického programu Bentley Systems sú rovnaké ako používajú komerční zákazníci. Vo všeobecnosti sú to desktop aplikácie, serverové moduly sú dostupné na vyžiadanie.

 • Modelovanie, vizualizácia – MicroStation
 • Konštruovanie, kreslenie – MicroStation PowerDraft
 • Mosty – LEAP Bridge Concrete – LEAP Bridge Steel – RM Bridge
 • Pozemné stavby – OpenBuilding Designer, OpenBuilding Energy Simulator GenerativeComponents, Mechanical Designer, Electrical Designer, Dynamic Simulation
 • Cesty a diaľnice – OpenRoads ConceptStation  – OpenRoads Designer  – GEOPAK Civil Engineering Suite – InRoads Suite  – Bentley MXROAD Suite  – Power GEOPAK  –  Power InRoads  –  Bentley PowerCivil for Country –  gINT Professional
 • Železničné stavby – OpenRail ConceptStation – OpenRail Designer Bentley Rail Track  –  Power Rail Track  –  Power Rail Overhead Line  – gINT Professional 
 • Hydraulika a hydrológia – WaterGEMS – WaterCAD – HAMMER – SewerGEMS – SewerCAD – CivilStorm – StormCAD – PondPack – CulvertMaster – FlowMaster  – OpenWater 
 • Infraštruktúra, GIS –
 • Banské stavby –
 • Technologické celky –
 • Modelovanie reality –
 • Analýza a výpočty konštrukcií –
 • Analýza konštrukcií námorných stavieb –

 

Študent alebo vyučujúci: Ako získať prístup na portál

Pre prístup k akademickým licenciám je možné získať vytvorením si účtu na portáli https://education.bentley.com.

 1. Ak nemáte vytvorený účet, navštívte stránku https://education.bentley.com
 2. Cez <LOGIN> otvorte prihlasovaciu stránku
 3. Svoj účet si vytvorte cez odkaz  Register now  (použite e-mail adresu Vašej školy)

4. Vyplňte potrebné údaje:

5. Potvrďte vytvorenie konta (a prípadne doplňte údaje vo Vašom profile)

Poznámka: Pokiaľ nepoužijete e-mail adresu Vašej školy, môžete použiť aj všeobecnú doménu (@gmail.com, @zoznam.sk a pod). Stránka po zadaní e-mail overí jej zhodnosť s exsitujúcicmi školskými doménami a ak je to potrebné , vyžiada si kópiu študentského preukazu (ISIC) alebo preukazu vyučujúceho (ITIC). Zobrazí k tomu dialóg s možnosťou zaslania (upload).

 

Študent alebo vyučujúci: Ako získať a používať Bentley aplikáciu 

 1. Navštívte stránku https://education.bentley.com
 2. Prihláste sa do svojho účtu
 3. Vyberte si aplikáciu, stiahnite ju a nainštalujte
 4. Pri štarte sa prihláste do aplikácie CONNECTION Client (so svojimi prihlasovacími údajmi)
 5. Používajte svoju vybranú aplikáciu

Podrobný popis aktivácie licencie je na stránkach Bentley Communities: How to activate products under Subscription Entitlement Service – Licensing, Cloud and Web Services Wiki – Licensing, Cloud and Web Services – Bentley Communities .

 

Ďalšie služby

 

Následne môžete sťahovať aj ďalšie aplikácie z ponuky, podľa Vášho záujmu.

Využívať môžete aj sadu školení na diaľku k jednotlivým aplikáciám v sekcii Students > Get training alebo Educators > Resources.

Diskutovať môžete na sociálnej sieti Bentley:   Be Communities je sociálna sieť používateľov Bentley aplikácií a riešení. Zaradením sa do akademického programu získa účastník prístup do tejto siete. K dispozícii sú okrem diskusných fór, blogov, wiki aj dokumenty a informácie k aplikáciám a problematike s nimi súvisiacimi

K dispozícii sú rôzne videá na stánkach YouTube : Výukové videá pre akademickú obec Bentley Student Center Page alebo voľne dostupné videá Bentley po jednotlivých skupinách podľa aplikácií.

 

https://education.bentley.com  

https://www.ings.sk/akademicky-program/bentley-systems/