iNGs_Geo Výškopis

iNGs_Geo Výškopis je aplikácia na prácu s výškopisom. Používateľ má k dispozícii množstvo nástrojov ktoré sú zoskupené do dvoch panelov.


Detail produktu

panel Výškopis

Panel Výškopis obsahuje nástroje:

 • Import z LandXML
 • 2D kresba do 3D
 • Trojuholníková sieť
 • Priemet na trojuholníkovú sieť
 • Vloženie do trojuholníkovej siete
 • Zmena trojuholníkov
 • Kontrola trojuholníkovej siete
 • Export do LandXML
 • Svahové čiary
 • Úsečka v spáde
 • Spád medzi bodmi
 • Spád terénu
 • Vrstevnice

 • Rezy v 3D
 • Priečne rezy terénu
 • Priečne rezy z hrán
 • Popis rezu
 • Umiestnenie rezu na os
 • Rez trojuholníkovou sieťou
 • Profil 3D krivky
 • Pozdĺžny profil terénu
 • Pozdĺžny profil vedenia
 • Export vedenia
 • Kubatúra k rovine
 • Kubatúra medzi povrchmi
 • Porovnanie povrchov

Aplikácia pracuje s trojuholníkovou sieťou, ktorá je zapísaná vo výkrese (DGN súbore). Používateľ tak môže na úpravu (pridanie, úpravu alebo zmazanie trojuholníka) použiť priamo nástroje Bentley CAD programu (napr. PowerDraft).

panel Body

Používateľ má k dispozícii aj nástroje z panelu Body. Tieto slúžia na import súboru so zoznamom súradníc bodov (podporované je bodové aj líniové kódovanie) a prácu s bodmi (napr. vyhľadanie duplicitných bodov) keďže trojuholníková sieť je vytváraná z bodov a hrán. Používateľ však môže na vkladanie bodov a hrán použiť aj nástroje Bentley CAD programu.

Požiadavky

Aplikácia iNGs_Geo Výškopis pracuje v prostredí Bentley CAD produktov MicroStation a PowerDraft vo verziách 2004 Edition (ver. 8.5), XM (ver. 8.9), V8i (ver. 8.11) a CONNECT Edition (ver. 10) a v prostredí Bentley produktov PowerMap, PowerCivil, Power Rail Track, Map Standalone, Map PowerView, OpenBuildings Designer, OpenRoads Designer, OpenRail Designer, OpenBridge Modeler, OpenSite Designer, OpenCities Map a OpenCities Map PowerView príslušných verzií.

Ďalšie info

Dvojstránkový prospekt (PDF dokument).

Podrobné informácie o iNGs_Geo môžete nájsť v Používateľskej príručke (PDF dokument).

Viaceré ukážky práce s nástrojmi z panelu Výškopis sa nachádzajú na stránke s videomanuálmi.

Inštalácia a licencovanie

Aplikácia iNGs_Geo Výškopis je odvodená od aplikácie iNGs_Geo, je jej podmnožinou. Plne funkčné sú len nástroje z panelov Body a Výškopis. Ostatné iNGs_Geo nástroje pracujú v demonštračnom režime.


Inštalačný balíček iNGs_Geo aktuálnej verzie 11.00 môžete získať tu:
iNGs_Geo_11.00_setup.exe, resp. iNGs_Geo_11.00_setup.rar
Inštalačný balíček iNGs_Geo verzie 11.00 pre 64 bit prostredie CONNECT Edition môžete získať tu:
iNGs_Geo_11.00_64_setup.exe, resp. iNGs_Geo_11.00_64_setup.rar

(Bez licencie pracuje iNGs_Geo v demonštračnom režime: niektoré nástroje sú rôznym spôsobom obmedzené. Napr. počet importovaných bodov je obmedzený na max. 50, trojuholníková sieť vznikne z max. 20 bodov a pod.)

Ukážky výstupov a dialógových okien aplikácie

Možno by sa Vám páčilo…