ContextCapture

Detail produktu

Modelovanie reality pridáva skutočný digitálny kontext

Modelovanie reality je proces vytvárania digitálneho kontextu v reálnom svete zachytením stávajúcich podmienok v 3D pomocou jedného alebo kombináciou zariadení, vrátane UAV, ručných kamier, laserových skenerov, mobilných telefónov a ďalších. Software spoločnosti Bentley pre modelovanie reality ContextCapture, vytvára vysoko presné, škálovateľné, georeferencované, inžiniersky pripravené 3D siete reálneho stavu, ortofotografie, digitálne povrchové modely a mračna bodov, ktoré používajú multirezolučné vstupy.  

Jednoducho a ľahko zdieľajte a streamujte 3D modely v prepojenom dátovom prostredí do širokej škály aplikácií, aby ste poskytli digitálny kontext a urýchlili proces rozhodovania vo všetkých fázach životného cyklu aktív.