Civil WorkSuite

Kategória:

Detail produktu

Civil WorkSuite je balík stavebných softvérov od Bentley, ktorý je navrhnutý tak, aby spĺňal potreby pre stavebné projekty akékoľvek typu a veľkosti. Poskytuje teda komplexný balík riešení pre projekty inžinierskych stavieb.

Primárne má za cieľ pomôcť malým a stredným stavebným firmám prispôsobiť sa neustále sa meniacim podmienkam na trhu a poskytnúť flexibilitu pre získanie nových zákaziek.

Nemusíte byť závislí na jednej licencii, ale vyberite si práve tú aplikáciu, ktorá je najvhodnejšia pre riešený projekt.

Čo získate v balíku CivilWorkSuite?

Softvér Bentley

Použitie

OpenRoads Designer

Komplexná aplikácia pre projektovanie ciest, podpovrchových inžinierskych sietí, odvodnenia a aj pre vyhodnotenie zamerania. Aplikácia obsahuje všetky potrebné nástroje pre malé aj veľké projekty líniových stavieb, s plnou výbavou pe DTM, trasovanie, tvorbu koridoru a generovanie výkresovej dokumentácie. Aplikácie je lokalizovaná do českého jazyka a k dispozícii je aj národný dataset štandardov.

 Viac informácií TU

OpenRoads

ConceptStation

Softvér pre koncepčný návrh cestných komunikácií. Umožňuje naozaj rýchlo modelovať nové návrhy s využívaním existujúcich vektorových alebo rastrových podkladov. Obsahuje nástroj pre analýzy nákladov  a možnosť exportu pre pokračovanie v detailom riešení projektu v partnerkých aplikáciách Bentley.

Viac informácií TU

OpenBridge

Designer

Aplikácia ktorá podporuje všetky aspekty podrobného návrhu mosta vrátane terénu, vozoviek, nájazdových rámp a ďalších súvisiacich konštrukcií. Umožňuje sa napojiť na projekt líniovej stavby a využiť existujúcu geometriu pre návrh mostnej konštrukcie. Podporuje prefabrikované a monolitické konštrukcie.

Viac informácií TU

OpenSite

Designer w/SITEOPS

Aplikácia ponúkajúca geodetom a projektantom 2D/3D nástroje pre zber a vyhodnotenie dát, návrh nových stavieb v teréne, projektov úprav terénu, vyhodnotenie zamerania, návrh parkovísk, kanalizácie, a miestnych komunikácií.

Viac informácií TU

OpenFlow
CivilStorm

Plne dynamické, hydraulické modelovacie riešenie pre komplexné systémy dažďovej kanalizácie. Obsahuje vstavané analýzy  hydraulických a hydrologickh modelov a rôzne metódy kalibrácie podľa poveternostných podmienok.

Viac informácií TU

LumenRT

Pokročilá vizuálizácia inžinierskeho dizajnu určená pre rýchlu tovrbu prezentačných modelov s maximálnym využitím namodelovaných dát projektovaného diela. Oživením scény o vplyvy počasia, pridaním vegetácie , ľudí alebo automobilov dosiahnete realistickú prezentáciu zámeru.

Viac informácií TU

ProStructures

Softvér na prípravu výkresovej dokumentácie oceľových konštrukcií a výkresov mäkkej výstuže betónových konštrukcií s využitím 3D modelu  diela. Umožňuje vytvárať a automaticky aktualizovať 3D modely kovových konštrukcií a železobetónových konštrukcií. ProStructures zahŕňa aplikácie ProSteel a ProConcrete.

Viac informácií TU

OpenTunnel

Designer

Aplikácia pre návrh a posúdenie tunelov a podpovrchových stavieb. Najnovšia palikácia od Bentley systems je členom rodikny OpenX aplikácií a je tiež vybavená nástrojmi pre prípravu DTM, prácu s geometriou a koridormi.

Viac informácií TU

Reality Modeling WorkSuite

Prístup k najpopulárnejším aplikáciám Bentley na modelovanie 3D reality ContextCapture, Orbit 3DM Feature Extraction, PointTools a službou  ProjectWise ContextShare. Poskytuje možnosť zachytenia reality prostredníctvom 3D fotogrametrie alebo laserového skenovania.

Viac informácií TU

Výhody Civil WorkSuite

  • Možnosť zmeny aplikácie podľa aktuálneho projektu
  • Vyššia konkurencieschopnosť vďaka zníženiu nákladov na rôzne aplikácie
  • Pokročilá vizualizácia inžinierskeho dizajnu
  • Možnost prezentovať výsledky práce aj netechnickému publiku
  • Rýchle vyhodnotenie zozbieranych dát

Príklady využitia

  Príklad využitia 1 Príklad využitia 2 Príklad využitia 3 Príklad využitia 4
Podklady ContextCapture ContextCapture ContextCapture

OpenSite Designer

ContextCapture
Úvodný návrh/štúdia OpenRoads ConceptStation OpenRoads ConceptStation OpenSite Designer OpenRoads ConceptStation
Návrh diela OpenRoads Designer LumenRT OpenBridge Designer OpenSite Designer

LumenRT

OpenTunnel
Analýza návrhu OpenRoads Designer

OpenFlows CivilStorm

OpenBridge Designer

ProStructures

OpenFlows CivilStorm

OpenSite Designer

OpenFlows CivilStorm

OpenTunnel Designer ProStructuresOpenFlows CivilStorm
Dokumentácia OpenRoads Designer

OpenFlows CivilStorm

OpenBridge Designer

ProStructures

OpenFlows CivilStorm

OpenSite Designer

OpenFlows CivilStorm

OpenTunnel Designer ProStructuresOpenFlows CivilStorm

Cena

Cez Online obchod Virtuosity

€3 655 pre jedného užívateľa na rok

Ceny môžu podliehať zmenám

Softvér Bentley

Cena licencie na rok samostatne

Civil WorkSuite cena

OpenRoads Designer

4 179€

 

OpenRoads

ConceptStation

2 716€

 

OpenBridge

Designer

6 279€

 

OpenSite

Designer

1 781€

 

OpenFlow
CivilStorm – 250 Links

1 537€

 

LumenRT

1 783€

 

ProStructures

4 707€

 

OpenTunnel

Designer

4 179€

 

Reality Modeling WorkSuite

3 305€

 
Total 30 466 €
pri kúpe aplikácií samostatne

€3 655
 pri kúpe Civil WorkSuite