ProjectWise

Riešenie od Bentley Systems pre riadenú správu životného cyklu dát rôzneho typu


Detail produktu

ProjectWise je riešením problému doručenia správnej  informácie v správny čas na správne miesto.

  • Kombinuje výhody DMS riešenia (interná správa dát) s CDE funkcionalitou (zdieľanie dát aj mimo firmu)
  • Je určený primárne pre prácu s inženierskými dátami rôzneho rozsahu
  • Podporuje celý životný cyklus diela
  • Splňuje požiadavky BIM na CDE (BS1192, ISO19650)
  • Umožňuje spravovať Digitálne dvojča spracovávaného diela
  • Umožňuje prepojenie s IoT

Akreditácie:

Bentley Accredited ProjectWise Advanced Administrator badge image. Validation. Advanced level. Issued by Bentley SystemsBentley Accredited ProjectWise Advanced Administrator badge image. Validation. Advanced level. Issued by Bentley Systems

Vytvára nové možnosti riadenia zákaziek a spoluprácu pracovných tímov vo virtuálnom prostredí. Vedúci zákaziek môžu chrániť a centralizovať riadenie, mať a dať k dispozícii informácie potrebné k ďalšej práci, členovia tímu riadia aktualizáciu a získavajú prehľad o dokumentácii svojich kolegov.

Riešenie ProjectWise zabezpečí jednoznačnú identifikáciu aktívnej verzie dokumentu, zaznamenáva históriu spracovania dokumentácie, riadi prístupy k nej v závislosti do fázy spracovania alebo schvaľovania, umožňuje prístup z rôznych lokalít. Vytvára dátovo neutrálne prostredie pre správu dokumentácie – integrácia s aplikáciami umožňuje spracovať dokumentáciu bežnými postupmi priamo v integrovanom prostredí ProjectWise.

Celé riešenia ProjectWise využíva databázový prístup k správe dokumentov. Znamená to, že používateľ je odtienený od skutočného umiestnenia súborov a pracuje predovšetkým nad údajmi uloženými v databáze.  To umožňuje rýchlu odozvu systému, bez nutnosti prehľadávania skutočného úložiska súborov. Bežný používateľ ani nemusí vedieť, kde fyzicky sú dáta uložené – pristupuje k nim prostredníctvom „dátového zdroja“,  ktorý je definovaný v nasadenom riešení  ProjectWise.

 

ProjectWise využíva výhody Internetu a komunikačného protokolu TCP/IP tak, aby pomáhal členom projekčného tímu zdieľať dáta bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú.

 

Je postavený na trojvrstvovej klient/server architektúre. Tri vrstvy predstavujú tri úrovne počítačovej zodpovednosti: dátový server, aplikačný server a klientské pracovisko. Pri takomto scenári sú celopodnikové údaje uložené na jednom (alebo viacerých) dátových serveroch. Organizácia môže tak centralizovať správu týchto dát.  Trojvrstvová architektúra sľubuje prispôsobiteľnosť pre využitie vo veľkých celopodnikových riešeniach. Umožňuje tiež prístup k informáciám cez web rozhranie. ProjectWise je klientsky neutrálny. Znamená to, že raz definované oprávnenia budú dostupné v každom klientskom rozhraní.

 

CDE služby pre BIM

Súčasťou riešenia ProjectWise je sada služieb, ktoré pri napojení na centralizované úložisko dokumentácie umožňujú splniť požiadavky BIM prístupu k spracovaniu inžinierskeho diela.

Zdieľanie dát, pripomienky k dokumentácii, komunikácia k dokumentácii, doručovanie dokumentácie so sledovaním reakcie, manažérske prehľady stavu spracovania, koordinovaná distribúcia obsahu projektu pre partnerov v 2D alebo 3D. Tieto služby sú zabezpečené v rámci aktivity Bentley iTwin aj s využitím technológie iModel.

Služby iTwin využívajú a sú integrovateľné s cloud prostredím Microsoft Azure.

Klienti pre prácu s ProjectWise

Prístup k dátam a službám ProjectWise sa deje prostredníctvom klientov:

 

  • ProjectWise WEB klient – rozhranie určené pre vzdialený prístup cez web k centrálne uloženým dátam v ProjectWise.

  • PW Explorer – je klientom riešenia ProjectWsie, ktorý rieši komplexne problematiku správy dokumentácie a vytvára priestor pre všetky aspekty jej správy. plne vybavený klient na prácu s dokumentmi v o vnútornej sieti. Umožňuje používateľovi vykonávať všetky činnosti pre spracovanie dokumentov s možnosťou donastaviť si prostredie podľa potrieb a schopností používateľa. Dostupná funkčnosť je závislá od nastavenia oprávnení, ktoré sú priradené používateľovi.

  • PW Administrator – aplikácia určená pre systémové nastavenia riešenia ProjectWise. Mohutný klient s výbavou na podrobné nastavenie konkrétnej aplikácie riešenia ProjectWise. Neumožňuje priamu prácu s dátami.

Ďalšie informácie

https://www.bentley.com/software/projectwise/