OpenCities Map PowerView

OpenCities Map PowerView je aplikácia pre podporu činností pri zbere a spracovaní dát pre informačné systémy rôzneho druhu. Umožňuje v prehľadnom prostredí vytvárať a editovať 2D údaje. Zobrezovať môže ako 2D tak aj 3D údaje.


Kategória:

Detail produktu

OpenCities Map PowerView je aplikácia pre podporu činností pri zbere a spracovaní dát pre informačné systémy rôzneho druhu. Umožňuje v prehľadnom prostredí vytvárať a editovať 2D údaje. Zobrezovať môže ako 2D tak aj 3D údaje.

Aplikácia vychádza zo základnej funkčnosti PowerDraft-u, obohatená je o možnosti Bentley MAP-u a databázové rozhranie. Toto všetko robí z OpenCities Map PowerView výkonnú alternatívu na pracoviská GISov alebo mapovania, prípadne pre vyhodnocovanie geodetických meraní.

Niektoré vlastnosti:

 • Vektorové aj rastrové referenčné súbory
 • AccuDraw a SmartLine
 • IntelliTrim
 • Užívateľské čiary a multičiary
 • Asociatívne vzorovanie, šrafovanie a kótovanie
 • Podpora OLE 2
 • Výber buniek, štítkov
 • Podpora pracovných prostredí a tabletových menu
 • Tlač

OpenCities Map PowerView dokáže spracovávať dáta vo formáte DGN alebo DWG, priamo čítať vie tiež formáty súborov SHP a MXD. Importovať umožňuje viacero štandartných vektorových a rastrových formátov.

Na pomoc činnostiam súvisiacim s čistením a prípravou dát pre následné využitie sú k dispozícii ďalšie funkcie:

 • Možnosti presnej manipulácie s prvkami
 • Analýzy lineárnych sietí
 • Tvorba a editácia sietí
 • Čistenie dát a vyhodnocovacie nástroje pre mapovanie
 • Automatické vyhľadávanie a oprava nepresností a iných závad 

OpenCities Map PowerView je dobrou platformou pre ďalší rozvoj:

 • Visual Basic for Applications (VBA)
 • Podpora jestvujúcich MDL aplikácií
 • Topology Macro Language (TML)
 • Výkonný skriptovací jazyk pre spracovanie, anylýzu a výkazy