OpenCities Map PowerView

Bentley Map PowerView je aplikácia pre podporu činností pri zbere a spracovaní dát pre informačné systémy rôzneho druhu. Umožňuje v prehľadnom prostredí vytvárať a editovať 2D údaje. Zobrezovať môže ako 2D tak aj 3D údaje. 


Kategórie:

Detail produktu

Bentley

Bentley Map PowerView je aplikácia pre podporu činností pri zbere a spracovaní dát pre informačné systémy rôzneho druhu. Umožňuje v prehľadnom prostredí vytvárať a editovať 2D údaje. Zobrezovať môže ako 2D tak aj 3D údaje. 

Aplikácia vychádza zo základnej funkčnosti PowerDraft-u, obohatená je o možnosti Bentley MAP-u a databázové rozhranie. Toto všetko robí z Bentley Map PowerView výkonnú alternatívu na pracoviská GISov alebo mapovania, prípadne pre vyhodnocovanie geodetických meraní. 

Niektoré vlastnosti:

Vektorové aj rastrové referenčné súbory

AccuDraw a SmartLine

IntelliTrim

Užívateľské čiary a multičiary

Asociatívne vzorovanie, šrafovanie a kótovanie

Podpora OLE 2

Výber buniek, štítkov

Podpora pracovných prostredí a tabletových menu

Tlač

Bentley Map PowerView môže spracovávať dáta vo formáte DGN alebo DWG, priamo čítať vie tiež formáty súborov SHP a MXD. Importovať umožňuje viacero štandartných vektorových a rastrových formátov. 

Na pomoc činnostiam súvisiacim s čistením a prípravou dát pre následné využitie sú k dispozícii ďalšie funkcie:

možnosti presnej manipulácie s prvkami

analýzy lineárnych sietí

tvorba a editácia sietí

čistenie dát a vyhodnocovacie nástroje pre mapovanie

automatické vyhľadávanie a oprava nepresností a iných závad 

Bentley Map PowerView je dobrou platformou pre ďalší rozvoj:

Visual Basic for Applications (VBA)

podpora jestvujúcich MDL aplikácií

Topology Macro Language (TML)

výkonný skriptovací jazyk pre spracovanie, anylýzu a výkazy