Produktový rad Bentley Map V8i SELECTseries2

Produktový rad Bentley Map V8i je určený do oblasti GEO s funkcionalitou rozdelenou po produktoch a profesným zameraním na geodetov, projektantov GIS modelov a zberom informácií pre GIS.


Detail produktu

Bentley

Produktový rad Bentley Map V8i je určený do oblasti GEO s funkcionalitou rozdelenou po produktoch a profesným zameraním na geodetov, projektantov GIS modelov a zberom informácií pre GIS.

Produktový rad Bentley Map V8i sa skladá z:

  • Bentley Map PowerView V8i
  • Bentley Map (stand-alone, alebo MicroStation)
  • Bentley Map Enterprise

 

Bentley PowerView V8i je ľahký 2D editor s funkcionalitou kreslenia a vkladania negrafických atribútov, či už v databáze, alebo v XFM.

Bentley Map môžeme označiť za pokračovateľa súčasnej verzie Bentley Map. Je to profesionálny nástroj pre tvorbu GIS projektov, ich editáciu, analýzy a prácu s priestorovými informáciami.

Bentley Map je možné inštalovať dvoma spôsobmi. Prvým je takzvaný stand-alone. To znamená, že Bentley Map je tvorený jedným inštalačným balíkom. Inštaluje sa ako samostatný software a nepotrebuje pre svoj beh už žiadny iný produkt od Bentley Systems.

Pri druhom spôsobe sa Bentley Map inštaluje do MicroStation-u.

Rozdiel je vo funkcionalite, ktorá vychádza z rozdielu medzi možnosťami grafického jadra v stand-alone inštalácií a MicroStation-om.

Bentley Map Enterprise je najkomplexnejší z produktovej rady Bentley Map a na viac obsahuje napríklad aj funkcionalitu nástroja pre editáciu rastrov Descartes, prácu s Oracle GeoRastrom, 3D analýzy a ďalšie.

 

Vlastnosti

BentleyMap  PowerView  

BentleyMap  

BentleyMap
Enterprise

Poznámky

X

 

 

Zobrazenie/Editácia DGN XFM (+ RDBMS mode)

X

X

X

Import geopriestorových dát

X

X

X

Zobrazenie priestorovej databázy

X

X

X

Užívatelské aplikácie

X

X

X

Tvorba GIS prvkov – Feature Modeling

(C)

X

X

Tvorba máp/Reportov

X

X

X

Zobrazovanie rastrových dát

X

X

X

Dynamické popisky

X

X

X

Editácia priestorovej databázy – dlhé transakcie

 

X

X

Export Geospatial Data

 

X

X

2D analýzy

 

X

X

Rozšírené 3D modelovanie

 

(A)

X

Rozšírená tvorba máp

 

X

X

Anotácia z popisiek

 

X

X

Cadastral Mapping Configuration *

 

X

X

Rozšírená výme (FME)

 

X

X

Editácia priestorovej databázy – dlhé transakcie s podporou hystórie

(B)

(B)

X

Editácia nepripojenej priestorovej databázy

 (B)

  (B)

(B)

3D rastrové textúry  

X

Zobrazovanie Oracle GeoRaster  

  

X

3D analyzy 

  

X

Transformácia / Editáciarasterových dáta

   

Zobrazovanie rastera DEM (Digitálny Výškový Model)

   
  (B) požadovaná licencia Bentley Geospatial Server (Oracle Connector)

(C) len inštalácia s MicroStation-om