Lorem ipsum…


iNGs_Geo Výškopis

Aplikácia slúži na prácu s výškopisom. Ponúka množstvo nástrojov: od importu bodov cez priečne rezy, pozdĺžny profil až po výpočet kubatúry. Nechýba ani podpora formátu LandXML…čítaj viac

iNGs_STN013411_plus

Knižnica značiek (súbor .CEL) a knižnica čiar (súbor .RSC) podľa STN 01 3411 – Mapy veľkých mierok. Okrem normou definovaných značiek a čiar sú súčasťou knižnice aj značky nad rámec normy, no v praxi bežne vyžadované. Prepracovaný kódový …čítaj viac

iNGs_ExitLane

Makro ExitLane slúži na vykreslenie klinu vyraďovacieho alebo zaraďovacieho úseku v zmysle
STN 736102 článok 6.9.5. Vyraďovací pruh je možné vytvoriť na línii (v priamej), na oblúku alebo na ľubovoľnej krivke (v prechodnici).čítaj viac

PowerCivil for Czech

PowerCivil je nová komplexná aplikácia od Bentley, ponúkajúca inžinierom projektantom pružný 2D/3D nástroj pre návrh líniových stavieb a stavieb v teréne. Nevyžaduje sa žiadna CAD platforma: PowerCivil beží vo svojom vlastnom CAD prostredí s možno …čítaj viac

Power Rail Track

Bentley Rail Track XM Edition je nová aplikáxia pre návrh železničného koridoru. Spája v sebe to najlepšie z jej predchodcov: InRail-u a MXRAIL-u a pridáva Ďalšie vylepšenia. Beží v prostredí MicroStation aj AutoCad. čítaj viac

AutoTURN

Výkonný analytický CAD software pre sledovanie  a simuláciu pohybu vozidiel. Používajú ho dopravní inžinieri, architekti a konštruktéri k vyhodnoteniu návrhov pohybu vozidiel pri projektoch ciest alebo parkovísk. Vďaka podpore rôznych noriem …čítaj viac

ParkCAD

ParkCad je používateľsky príjemná CAD aplikácia, ktorá Vám pomôže navrhnúť project parkovacích miest podľa zadaných kritérií. Následné zmeny možno vykonať on-line nad existujúcim návrhom. čítaj viac

OpenRoads Designer

Lorem Ipsum …čítaj viac

OpenRoads ConceptStation

Lorem Ipsum …čítaj viac

OpenRail Designer

Lorem Ipsum …čítaj viac

OpenRail Conceptstation

Lorem Ipsum …čítaj viac

ContextCapture

Lorem Ipsum …čítaj viac

ContextCapture Editor

Lorem Ipsum …čítaj viac

OpenBridge Modeler

Lorem Ipsum …čítaj viac

OpenSite Designer

Lorem Ipsum …čítaj viac