AutoTurn

Výkonný analytický CAD software pre sledovanie  a simuláciu pohybu vozidiel.


Detail produktu

Používajú ho dopravní inžinieri, architekti a konštruktéri k vyhodnoteniu návrhov pohybu vozidiel pri projektoch ciest alebo parkovísk. Vďaka podpore rôznych noriem a štandardov je AutoTURN dnes najrozšírenejším riešením na trhu.

AutoTurn je nástroj pre riešenie prejazdnosti vozidiel zástavbou alebo v rôznych komplikovaných situáciách: extravilán/intravilán, diaľnice, bežné komunikácie, priemyselné parky, okružné križovatky, parkoviská a pod.

Pracuje v CAD programe, na ktorý ste zvyknutí (AutoCad alebo MicroStation). Je ľahko ovládateľný a obsahuje preddefinované typické vozidlá podľa rôznych noriem. Pokiaľ  potrebujete pracovať s neštandardným vozidlom, môžete si zakúpiť doplnkové knižnice vozidiel alebo si vozidlo nadefinovať. Využívať môžete tiež možnosť zadania nadrozmerných nákladov presahujúcich obrys vozidla, prípadne sledovať odsadené body od obrysu vozidla. AutoTurn predstavuje najnovšiu technológiu vykresľovania obalových kriviek pre analýzu trasy prejazdu vozidiel. Nahradzuje komplikované a zdĺhavé manuálne vyhodnocovanie nad papierovými podkladmi. AutoTurn obsahuje tiež nástroje pre automatické hľadanie riešení. 

Typické vozidlá sú definované predom v parametrických súboroch. Okrem štandardných vozidiel osobných, nákladných a autobusov, možno definovať aj kĺbové vozidlá, vozidlá s návesmi s parametrami závesu, špeciálne vozíky alebo iné mobilné zariadenia. S produktom je dodávaná aj knižnica vozidiel podľa ČSN.


Prospekt (PDF)

Porovanie verzií aplikácie AutoTURN (PDF)

 TransoftSolution web (EN)

Ukážky výstupov