ParkCAD

ParkCad je používateľsky príjemná CAD aplikácia, ktorá Vám pomôže navrhnúť projekt parkovacích miest podľa zadaných kritérií. Následné zmeny možno vykonať on-line nad existujúcim návrhom. 


Detail produktu

ParkCAD je príjemne ovládaný CAD program, ktorý umožňuje koncepčne navrhovať parkociská na základe preddefinovaných šablón resp. návrhových štandardov. Návrhové štandardy je možné opätovne využívať pre návrh ďalších parkovísk. Okrem funckií na vlastný návrh parkoviska obsahuje ParkCAD funckie na návrh parkovísk pozdĺž ulice alebo samostatných veľkoparkovísk. Hotový návrh je možné opätovne editoavť, prípaden individuálne pristupovať k jednitlivým parkovacím miestam.

Výkazy umožujú vyhodnotiť návrh z hľadiska technického ale aj nákladového.

CAD komaptibilia: AutoCAD (aj 2008), MicroStation V8 a vyššií.