PowerCivil for Czech

Kompletné a overené riešenie pre návrh a analýzu inžinierskych stavieb.


Detail produktu

PowerCivil for Czech Republic je komplexná aplikácia ponúkajúca inžinierom pružný 2D/3D nástroj pre zber a vyhodnotenie dát, návrh nových líniových stavieb rôznych druhov, stavieb v teréne, projektov úprav terénu a iných stavieb. Nevyžaduje sa žiadna CAD platforma: PowerCivil beží vo svojom vlastnom CAD prostredí, s možnosťou pracovať s formátmi DGN aj DWG. Okrem známych a overených funkcií a postupov aplikácií rodiny InRoads, prináša PowerCivil aj jedinečný spôsob modelovania s definovanými vzťahmi medzi povrchmi umožňuje rýchlu a dynamickú prácu s okamžitou odozvou.

V kombinácii s nástrojmi na finalizáciu dokumentácie – grafickej aj textovej – je PowerCivil výborným pomocníkom pre rôzne profesie.

PowerCivil – Základné vlastnosti

PowerCivil obsahuje plnú funkcionalitu CAD-u MicroStation. Okrem nástrojov na prácu s grafikou sú k dispozícii všetky nástroje známe z rodiny CAD-ov Bentley: priama podpora viacerých formátov (DGN,DWG, DXF, …) pre 2D aj 3D spracovanie, silné funkcie pre prácu s referenčne pripojenými dátami: vektorovými, rastrovými z lokálneho pripojenie alebo cez WMS a najnovšie aj podpora mračien bodov, priestorové modelovanie (ako povrchové, sieťové a aj objemové), vizualizačné nástroje s podporou mapovania materiálov, RPC buniek, rôznych režimov vizualizácií a tiež tvorby animácií nad jadrom Luxology, široké možnosti konfigurácie pre prácu v tíme, podpora digitálneho podpisu aj digitálnej ochrany dát a navyše tiež ponúka tiež možnosť zisťovania kolízií prvkov vo výkrese.

PowerCivil obsahuje plnú funkcionalitu CAD-u MicroStation. Okrem nástrojov na prácu s grafikou sú k dispozícii všetky nástroje známe z rodiny CAD-ov Bentley: priama podpora viacerých formátov (DGN,DWG, DXF, …) pre 2D aj 3D spracovanie, silné funkcie pre prácu s referenčne pripojenými dátami: vektorovými, rastrovými z lokálneho pripojenie alebo cez WMS a najnovšie aj podpora mračien bodov, priestorové modelovanie (ako povrchové, sieťové a aj objemové), vizualizačné nástroje s podporou mapovania materiálov, RPC buniek, rôznych režimov vizualizácií a tiež tvorby animácií nad jadrom Luxology, široké možnosti konfigurácie pre prácu v tíme, podpora digitálneho podpisu aj digitálnej ochrany dát a navyše tiež ponúka tiež možnosť zisťovania kolízií prvkov vo výkrese
Používateľ má k dispozícii všetky nástroje pre finalizáciu výkresovej dokumentácie v rámci možnosti distribúcie cez technológiu „i-model“ alebo export do PDF aj v 3D. Samozrejme systém podporuje tiež prácu v riadenom prostredí na správu dokumentácie Bentley ProjectWise.

Ku známej výbave ako sú AccuDraw, AccuSnap, alebo dynamické pohľady PowerCivil prináša CivilAccuDraw – špecializovaný nástroj pre presný vstup špeciálne pre dopravných inžinierov a geodetov.

PowerCivil sa vyznačuje jednotným integrovaným pracovným prostredím. Po naštartovaní sú k dispozícii všetky potrebné funkcie. Okrem integrovaného menu je možné používať aj Prieskumníka projektu, kde sú prehľadne dostupné všetky nástroje pre návrh a spracovanie inžinierskeho diela.

S aplikáciou PowerCivil môžete riešiť napríklad tieto úlohy:

 • Načítanie a vyhodnotenie geodetických meraní, podpora rôznych formátov a zariadení
 • Spracovanie digitálneho modelu terénu (DMT), konštruovanie, modifikácie, narábanie s povrchmi
 • Vyhodnotenie DMT: rôzne analýzy povrchu, rezy, plochy, objemy
 • Návrh geometrií: smerových a výškových vedení, prácu s množinami bodov, parcelami, vytyčovacie úlohy
 • Modelovanie telesa líniových alebo plošných stavieb
  Návrh a dokumentovanie kanalizačných sietí
 • Návrh geometrie mostných konštrukcií
  Návrh kanalizácie
 • Dokumentovanie projektu: pozdĺžne rezy, priečne rezy, objemy, viditeľnosť
  Spracovanie dát o území v GIS modeloch
 • Využívanie GoogleEarth
 • Tvorba grafických a textových výstupov
 • Konverzia inžinierskych dát medzi rôznymi formátmi pre iné aplikácie alebo totálne meracie stanice

Veľmi dôležitou súčasťou aplikácie je možnosť prispôsobenia nastavení podľa lokálnych zvyklostí a noriem. Prispôsobenie sa deje formou tzv. preferencií, t.j. preddefinovaných skupín parametrov priradených k jednotlivým funkciám aplikácie. Pre našich zákazníkov poskytujeme takúto sadu nastavení.

Popis funkcií 

CAD funkcie
•  Spracovanie meraní
•  Tvorba digitálnych modelov povrchov, ich vizualizácie a analýzy
•  Geometrické úlohy, interaktívna súradnicová geometria
• Kruhové objazdy 
•  Regresná analýza smerová a výšková
•  Vzorové priečne rezy (šablóny)
•  Parametrický návrh stavieb rôznymi metódami
•  Pozdĺžne profily
•  Priečne rezy
•  Výpočty plôch a kubatúr
•  Návrh dažďovej a splaškovej kanalizácie
•  Hydrologické analýzy povrchov
•  Návrh geometrie mostov
•  Tématické mapovanie, tvorba výpisov, analýza dát
•  Spolupráca s Google
•  Pomôcky na tvorbu výkresovej dokumentácie
•  Pomôcky na generovanie textovej dokumentácie
•  Nástroje pre podporu rozpočtovania stavieb, výkazy, výmery, rôzne výstupy
•  Export/Import rôznych formátov, podpora GoogleEarth, technológie i-model
•  podpora štandardných tlačových zariadení, generovanie PDF aj 3D PDF
•  Vizualizácie projektov, animácie, práca s materiálmi, kamerou a hercami

Prezentácie DTM vytvorené aplikáciou aj s využtím dát z GoogleEarth:

Hrany telesa komunikácie vygenerované modelárom cesty:

Smerové a výškové trasovanie – ukážka rozhrania:

Modelár trasy – návrh klopenia telesa: