OpenCities Map

Detail produktu

OpenCities Map : GIS so silou MicroStatin-u

2D/3D stolní GIS a mapovací software pre vytváranie, aktualizáciu, analýzu a zdielanie geoprostorových, inžinierskych a obchodných informácií vo výkonnom, a dôverne známom prostredí MicroStation.

Eliminuje nesúrodosť dat a zlepšuje úroveň interoperability (Oracle Spatial, Esri File Geodatabase, soubory Esri SHP, Microsoft SQL Server Spatial, i-modely, Bing Map a další).
Šetrí čas a eliminujte dodatočné úpravy vďaka nástrojom pre konštrukčne presnú tvorbu, úpravy a mapovanie objektov.
Zvyšuje produktivitu a zlepšuje rozhodovací proces tím, že aj v teréne poskytnete rýchly prístup k dátam prostredníctvom tabletu s mobilní aplikací OpenCities Map Mobile.
Keď že každý užívateľ má iné potreby a požiadavky, je software OpenCities Map ponúkaný v rôznych verziách.
OpenCities Map
OpenCities Map PowerView
OpenCities Map Enterprise
OpenCities Map Mobile

 

FUNKCE
Zachyťte jestvujúci kontext ve 3D
Integrujte inžinierske dáta, dáta z mapovania, mračná bodov a digitálne obrazové materiály k vytvoreniu a aktualizácií vysoko presných 3D informačných modelov a dátabáz. Automaticky vytvárajte 3D siete reálneho stavu miest.
Vykonávajte 2D a 3D priestorové analýzy
Analyzujte dáta pomocou nástrojov pre ukladanie do medzipamäte, prekrývanie, pomocou tématických máp a 3D detekcií kolízií. Vytvárajte analýzy zatienenia a slnečného osvetlenia.

Vlastné GIS aplikáce
Vytvorte vlastnú aplikáciu GIS prispôsobenú podľa vašich potrieb. Software je navrhnutý so značným stupňom flexibility a disponuje obsiahlym API, ktoré podporuje individuálny vývoj s využitím C/C++, C#, .NET a ďalších moderných programovacích jazykov. Sada obsahuje obsiahlou dokumentáciu a vzorové príklady.

Spracujte dáta v natívnych formátoch Esri
Zlepšujte interoperabilitu vďaka spracovaniu dát v nativnych formátoch Esri. Importujte, exportujte, alebo referencujte súbory Esri SHP. Pripojte a vykonávajte priame transakcie s geodb File Geodátabase.

Začleňte geopriestorové dáta z priestorových dátabází
Zobrazujte a importujte dáta z Web Feature Service (WFS) priamo. Pristupujte, aktualizujte a spravujte dáta uložená v Oracle Spatial, Microsoft SQL Server a Esri File Geodátabase bezošvým a intuitívnym spôsobom.

Udržujte 3D modely miest
Upravujte, udržujte a spravujte dáta vašeho 3D modelu mesta vrátane neštruktúrovaných a štruktúrovaných dát, jako napríklad geopriestových, architektonických a konštrukčných návrhu, mračien bodu a sítí reálneho stavu. Zaistite hladkú integráciu s podnikovými priestorovými dátabázami, ako napríklad Oracle Spatial a SQL Server Spatial.

Správa geopriestorových informácií
Prekonajte ťažkosti spojené se správou, spoluprácou a zdieľaním geopriestorových a súvisiacich dát v zjednotenom prostredí na základe kombinácie mapového rozhrania so schopnosťami riadenia projektu, dokumentu a pracovných postupov. Prechádzajte a vyhľadávajte dáta na základe špecifických umiestení riadeným a zabezpečeným spôsobom.

Modelovanie geopriestorových objektov
Vytvárajte inteligentné geopriestorové objekty pomocou pokročilých inovácií k zvýšeniu produktivity 2D a 3D návrhu pomocou interaktívnych nástrojov pre naväzovanie prvku k určeným bodom. Používajte nástroje pre dimenzovanie, poznámky, zobrazovanie rastru, publikovanie a mnohým ďalším úkonom.

Tvorba animácií a vizualizácií
Vytvorte odberateľom realistické animácie a simulácie od návrhu, cez výstavbu až po prevádzku. Získajte požadované výsledky rýchlejšie, s možnosťou prehliadania živej animácie na obrazovke a distribuovaného sieťového spracovania. Vytvárajte realistické vizualizáce a pristupujte online k dodávaným knižniciam materiálov, osvetlenia a ďalšiemu bohatému fotorealistickému obsahu.

Tvorba kartografických máp
Vytvárajte a publikujte presné kartografické a tematické mapy vo vysokej kvalite. Vytvárajte viac stránkové súbory v mapových knihách s hranicami a vyplnenými plochami, dynamickým označením a umiestnením textu, s vytvorenými mapovými mriežkami a rastom, zakresľujte tieňovanie, efekty osvetlenia, haló efekty a zaistite tlač a publikácií s vysokou vernosťou reprodukcie.