iNGs_Svah

iNGs_Svah je produkt iNGs pre pohodlné vykresľovanie značky svahu ako v rovine, tak aj v priestore 


Kategória:

Detail produktu

iNGs_Svah je produkt iNGs pre pohodlné vykresľovanie značky svahu ako v rovine, tak aj v priestore 

Základné vlastnosti

Pohodlne označíte prvky, medzi ktorými chcete vytvoriť svahovú značku. Pred štartom alebo aj počas práce nastavte parametre pre dĺžku strednej čiary, hustotu čiar značky a zdroj pre určenie kolmosti. Položka zobraziť určuje maximálny počet značiek za sebou, ktorý sa vykreslí do výkresu.  

Spustenie

  1. Nakopírujte súbor INGS_SVAH.MA do adresára viditeľného pre MicroStation pri spúštaní MDL aplikácii. Napr.: …BentleyProgramMicroStationmdlapps.
  2. Spustite MicroStation.
  3. Do príkazového riadku napíšte: mdl load ings_svah
  4. Objaví sa nástrojový panel iNGs_Svah

Parametre

  • Vzor: typ značky svahu – určenie dĺžkou krátkej čiary
  • Rozstup: vzdialenosť jednotlivých čiar značky v hlavných jednotkách
  • Kolmosť: určuje riadiaci prvok pre určenie kolmosti značky
  • Vrstva, Farba, Štýl, Hrúbka : atribúty svahových čiar nezávislé na aktuálnom nastavení MicroStation
  • Zobraziť: maximálny počet zobrazujúcich sa segmentov značky
  • Tolerancia: presnosť výpočtu (experimentujte, ak nie sú výsledky uspokojivé) 

Požiadavky

iNGs_Svah beží v prostredí MicroStation V7 aj V8, spustiť ho môžete tiež pod PowerDraftom alebo PowerMapom.