iNGs_STN013466

Knižnice buniek a štýlov čiar pre MicroStation podľa STN 01 3466 – Výkresy cestných komunikácií.


Kategória:

Detail produktu

Knižnice buniek a štýlov čiar pre MicroStation podľa STN 01 3466 – Výkresy cestných komunikácií. Po nakopírovaní na zodpovedajúce miesto na disku sú dáta okamžite pripravené pre použitie vo výkresoch cestných komunikácií. Editáciou textu v bunkách si používateľ môže prispôsobiť konkrétnu bunku (napr. tabuľky oblúkov, značky sklonov a pod.).

Požiadavky

  • MicroStation V7 alebo V8
  • PowerDraft V7 alebo V8
  • Bentley PowerMap V8

 

Zoznam značiek