AutoTURN ONLINE

Kategória:

Detail produktu

 • Riešenie založené na technológii mračien (cloud based)
 • Dostupné z ľubovoľného miesta a času
 • Široko využiteľné
  • Koncepcie
  • Overenia
  • Projekty
 • Overená technológia Transoft/Autoturn
 • Simulácia manévrovania vpred aj cúvania
 • Vizualizácia obalových kriviek a odstupov
 • Práca nad vektorov aj rastrom
 • Export do CAD aplikácií
 • Podpora PC/Windows aj Apple
 • Bezpečné personalizované úložisko

 

 • Postup používania:
 1. Vytvor grafiku, zaobstaraj si raster
 2. Import vektor/raster
 3. Spracovanie v ATonline
 4. Export výsledku do CAD