SKSI seminár: Nové produkty pre projektovanie Dopravných stavieb

Organizovali sme ho spolu so Slovenskou komorou stavebných inžinierov, sekcia Inžinierske stavby – Dopravné stavby, región Bratislava.  Seminár je určený […]

Read More