SKSI seminár: Nové produkty pre projektovanie Dopravných stavieb

Organizovali sme ho spolu so Slovenskou komorou stavebných inžinierov, sekcia Inžinierske stavby – Dopravné stavby, región Bratislava. 

Seminár je určený ASI v odbore Inžinierske stavby – Dopravné stavby. 

Cieľ seminára: oboznámiť autorizovaných stavebných inžinierov so zameraním na dopravné stavby s najnovšími aplikáciami na platforme MicroStation aj AutoCAD z ponuky iNGs. 

Program:

• Otvorenie seminára

• CAD: MicroStation/PowerDraft
Ing. Pavel Bezák (iNGs)

• Projektovanie ciest 
InRoads, InRoads Site, PowerCivil 
Ing. Robert Koráb (iNGs)

• Pomôcky iNGs 
iNGs_ExitLane, iNGs_Geo,
iNGs_Road, iNGs_STN…
Ing. Pavel Bezák (iNGs)

• Obalové krivky vozidiel, parkoviská, kruhové objazdy 
AutoTurn, AutoTurn Light, ParkCAD, Torus 
Ing. Robert Koráb (iNGs)

• Diskusia a ukončenie seminára 
Ing. Ján Tomko

Prednášajúci:
iNGs: Pavel Bezák, Robert Koráb

Miesto/Dátum: 
17.5.2010 – Bratislava, Sídlo SKSI, Mýtna 29, zasadačka 3.poschodie

SKSI + iNGs team.