OpenCities Planner

Detail produktu

Vizualizujte 2D, 3D a GIS dáta v mestskom merítku digitálneho dvojčaťa

OpenCities Planner je cloudová služba, ktorá vám ponúka vizualizáciu 2D, 3D a GIS dát v 3D svete. Budete s ním môcť navrhovať, vizualizovať a predvádzať svoje projekty od veľkoformátových mestských plánov po detailné architektonické návrhy. Preto že je OpenCities Planner webovou službou bez zásuvných modulov, stačí vám na prácu v nom len webový prehliadač.

Spojenie možností OpenCities Planner s ponukou pre modelovanie reality spoločnosti Bentley zaisťuje naprosto prístupnú tvorbu digitálnych dvojčiat celých miest. Synchronizácia reality s virtuálnou realitou prináša OpenCities Planner dokonalé webové riešenie, s ktorým bude možné digitalizovať každé vedenieí mesta.

Ponúka škálovateľnosť pre všetky typy organizácií, či už ide o plánovačov, jednotlivcov, architektov, inženierov, GIS, vedenie miest alebo väčší organizácie.

Popis projektu 3D modelu mesta Goteborg

Popis projektu 3D modelu mesta Stockholm