Výpočet kubatúry

Výpočet kubatúry medzi dvoma povrchmi. Report do výkresu.