Spojenie dvoch povrchov

Spojenie dvoch povrchov. Každý vznikol načítaním zamerania (napr. z TXT). Pre spojenie a nahradenie dát v mieste dopĺňaného povrchu je potrebné použiť režim "Merge". Režim "Append" vytvorí nový povrch zo všetkých existujúcich bodov oboch povrchov.