Koridor – modifikácia

Pridanie ďalšej šablóny do koridoru