Import povrchu zo súboru .DTM

Vytvorenie povrchu importom existujúceho povrchu z verzie V8i zo súboru formátu .DTM