Import geometrie z grafiky

Import/vytvorenie geometrie z bežného 3D prvku z DGN (linestring)