Import geometrie z ALG

Import/vytvorenie geometrie zo súboru formátu ALG