Import DTM z TXT

Import zoznamu súradníc a vytvorenie povrchu/DTM.