Seminář BIM – CDE, Praha

Seminář o problematice Common Data Environment (CDE), jsme připravili ve spolupráci s firmou Bentley Systems a v jeho průběhu vám představili řešení ProjectWise CONNECT a CONNECTION Cloud Services.

Seminář se konal ve středu, 24. října 2018 od 10 hodin, v hotelu Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha.

Řešení sme představili v kontextu připravovaných lokálních předpisů a metodik a sdíleli jsme s vámi zkušenosti s jejich implementací v různém aplikačním prostředí.

Program semináře
Registrace
10:00
Představení firmy iNGs a Bentley Corporate update
Technologie Bentley pro BIM
DMS versus CDE
integrace v různém aplikačním prostředí MicroStation, Revit, AutoCAD, atd.,
řízené synchronní  sdílení dat s kooperanty, zhotovitelem a investorem (správcem),
přínosy pro projekční firmy, zhotovitele, investory,
výhody cloud a on-premise řešení
přestávka
 CDE komponenty ProjectWise CONNECT
protokolované předávání dat, přístup přes Cloud portál,
sdílení dat – ProjectWise Edge,
ProjectShare, integrace s Office365,
další nástroje: Issue Resolution, Performance Dashboard
 iModel a Bentley Navigator CONNECT
univerzální „inženýrské PDF“, detekce kolizí, „prohlížečka“ 3D modelů a atributů BIM objektů
Zkušenosti z realizace vybraných projektů 
14:30  Q&A a závěr semináře

V případě dotazů k semináři nás kontaktujte mailem na adrese  nebo telefonicky na čísle +420-601 119 355.

iNGs team