Axis

Aplikácia NORMY pochádza od spoločnosti AXIS z Prahy. Hodia pre prax tvorby strojárskych výkresov, no dobre použiteľné sú aj v iných interdisciplinárnych profesiách, kde sa dá s výhodou využiť ich konfigurovateľnosť. V prípade záujmu Vám ju radi predvedieme, prípadne aj doplníme nové konštrukčné detaily, ktoré nie sú v základnej výbave. 

NORMY ponúkajú:

 • strojárskej prostredie – nastavenie druhov čiar určených podľa logiky použitia (osi, obrysy, neviditeľné čiary a pod.), vrstiev, štýlov kótovania
 • umiestňovanie súčastí + riešenie vidteľnosti,
 • editor súčastí,
 • umiestňovanie značiek drsností, vrátane značky drsnosti do rohu,
 • predpisovanie geometrických tolerancií, označovanie základní geometrických tolerancií,
 • umiestňovanie značiek zvarov,
 • kreslenie čiar rezov a čiastočných rezov,
 • vytváranie a označovanie detailov,
 • umiestňovanie značiek pozícií,
 • generovaie kusovníkov,
 • obnovovanie a editácia prvkov (súčastí).

Aplikácia sa snaží maximálne využívať možnosti, ktoré ponúka MicroStation :

 • Napríklad pri umiestňovaní súčastí môže používateľ zadávať rozmery buď graficky myšou so súčasným zobrazovaním grafiky alebo môže vybrané rozmery zadávať aj ručne, prípadne aj všetky rozmery zadať ručne.
 • Väčšina dialógových okien je „nemodálna“, t.j. môžete ich ponechať otvorené a pokračovať v práci počas ktorej priebežne nastavujete paramtere v dialógovom okne.
 • Nastavenie paramterov sa deje na jednom mieste: v parametrickom okne.
 • Aplikácia využíva AccuDraw.