OpenBuildings Designer

Detail produktu

OpenBuildings Designer je BIM nástroj určený na projektovanie budov a analýzu energetických aspektov stavebných objektov.
Integrujte rôzne odbory – architektúru a konštrukcie pozemných stavieb, elektrotechniku, vzduchotechniku – a umožňuje úspešne navrhovať, analyzovať, stavať a spravovať budovy všetkých typov a veľkostí. Efektívne prezentujte projektový zámer prostredníctvom výstupov bohatých na informácie a zvyšuje produktivitu odstránením bariér medzi tímami. So softvérom OpenBuildings Designer môžete rýchlejšie a ľahšie realizovať budovy s vysokým funkčným výkonom podľa zásad udržateľného rozvoja.

Interoperabilita: Integrujte informácie, ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov a sú v rôznych formátoch. Zjednodušuje prácu na projektoch akéhokoľvek rozsahu.
Výstupy bohaté na informácie: Jasne prezentujte úmysly vášho návrhu na základe spoľahlivých výstupov, ktoré môžete ľahko individuálne prispôsobiť.
Neobmedzujúce konštrukčné prostredie: Modelujte čokoľvek s naprostou slobodou od budov s jednoduchými až vysoko komplexné geometrické tvary a konštrukčné prvky
Funkčná spôsobilosť budov: Vytvárajte simulácie budov a rýchlo a presne predvídajte funkčnú spôsobilosť stavieb v reálnom prostredí, aby ste mohli skúmať rôzne voliteľné možnosti pre účely postupného detailného vylepšovania návrhu.

 

Funkcie
• Analyzujte výkonnosť stavieb
Vykonávajte simulácie výkonu zodpovedajúce realite a vyhodnocujte výkonnosť systému stavieb tak, aby ste mali možnosť rýchlo vybrať najlepšiu voľbu pre váš návrh. Zaistite príslušné informácie pre rozhodovanie v skorých fázach návrhu pomocou konceptuálnej energetickej analýzy, ktorá poskytne údaje o špičkových zaťaženiach, výpočty ročného objemu energií, spotreby energie, emisie zlúčenín uhlíku a náklady na palivá.
• Spolupracujte v rámci viac odborových tímov
Zahrnuje nástroje pre architektonické návrhy a návrhy elektrických, mechanických a konštrukčných systémov v jedinej aplikácií. Koordinujte lepšie vaše návrhy vďaka spoločnému konštrukčnému prostrediu a optimalizovanému pracovnému postupu. Riešte kolízie pomocou vstavanej detekcií kolízií a zdieľajte poznámky k modelom a dokumentom v rámci tímov a tak obmedzte riziko chýb v projekte.
• Navrhujte budovy a stavby
Navrhujte budovy a stavby akejkoľvek veľkosti a zložitosti pomocou komplexných architektonických nástrojov. Vytvárajte koordinovanú architektonickú dokumentáciu priamo z modelu budovy. Vytvárajte plány podlaží, rezy,pohľady a harmonogramy pre akúkoľvek architektonickú súčasť.
• Navrhujte konštrukcie budov
Modelujte oceľové, betonové a drevenné konštrukcie od základů, stien, stĺpov až po daľšie konstrukčné časti. Vytvárajte plány, rezy a pohľady. Využite integráciu s aplikáciami pre definovanie podrobných rozpisov vrátane preStructures od spoločnosti Bentley.
• Navrhujte systémy MEP
Navrhujte komplexné systémy MEP pre realizáciu budov s vysokým výkonom. Modelujte plne parametrizované systémy úpravy vzduchu, potrubí a vodovodných systémov. Navrhujte osvetľovacie, napájacie, protipožiarne a ďalšie elektrické subsystémy.
• Generujte stavebnú dokumentáciu
Vytvárajte vysoko kvalitné a spoľahlivé dokumenty priamo z vašeho inteligentného modelu budovy. Zaistite, aby výkresy boli aktuálne a presne reprezentovali váš návrh, publikovaním pohľadov do konštrukčného modelu. Prepojte špecifikácie, inžinierske výpočty a dokumentáciu zariadení k modelom a výkresom pre podporu stavebných operácií.
• Vyhodnoťte projektové alternatívy
Opakujte návrhy rýchlo dynamickým modelovaním alebo úpravou geometrie. Objavte viac možností a preskúmajte širokú paletu alternatív typu „čo keby“ počas kratšieho času. Navrhujte s voľnosťou rozhodovania a modelujte čokoľvek akýchkoľvek tvarov, veľkostí a zložitosti bez obmedzenia a hraníc.
• Vizualizujte návrhy budov
◦Vytvárajte vizualizácie modelov a detailnejšie definujte potenciálny návrh. Vytvárajte obrázky a animácie s realistickými detailami a vysoko kvalitným fotorealistickým vykreslením bez potreby dodatočných softvérových nástrojov.