Daniel Meravý 

Dano – navždy odišiel 25.2.2005.

Kto ste ho poznali, nezabudnite.  Nám chýba.

Dano sa dlohodobo venoval podpore inžinierskej práce výpočtovou technikou a programovým vybavením. Medzi odbornou verejnosťou bol/je známou osobnosťou, ktorá ovplyvnila vývoj v tejto oblasti na Slovensku aj v českých zemiach. Jeho pôsobenie v tejto oblasti bolo obchodne úspešné, korektné k zákazníkom a vysoko odborné.

Rozumel práci inžiniera a vo svoje práci napomáhal tejto činnosti radami a doporučeniami, prípadne školeniami na vybrané technológie. Jeho skúsenosti z projektantskej praxe mu umožnili efektívne zacieliť pozornosť zákazníkov na najhlavnejšie činnosti v ich práci.

Venoval sa intenzívne programovému vybaveniu speedikon od IEZ. Dá sa povedať, že na Slovensku a v Čechách bol jeho „nestorom“. Prvé inštalácie sa dostali k zákazníkom ešte na pracovných staniciach s operačným systémom UNIX, neskôr to bol MSDOS a Windows. Z jeho znalostí najvýznamnejších CAD nástrojov (AutoCAD a MicroStation) ťažili ako jeho zákazníci, tak aj kolegovia vo firmách, kde pôsobil.

Odišiel po boji s chorobou.