Bentley

Základný popis

MicroStation V8i  je softwarová platforma pre architektov, projektantov, geodetov a ďalšie profesie, ktoré spája spoločný cieľ – dodávať tie najlepšie projekty. S integrovaným balíkom ľahko použiteľných a univerzálnych nástrojov pomáha platforma MicroStation zlepšovať ich prácu vo fázach návrhu, modelovania, vizualizácie, dokumentovania projektov projektoch rôzneho zamerania a veľkostí.

Na rozdiel od konkurenčných produktov je platforma MicroStation úspešne integrovaná do komplexného portfólia softvérových nástrojov a hladko komunikuje so špecializovanými požiadavkami rôznych odborov, profesií a trhov.

MicroStation V8i - základné rozhranie
 

Novinky v MicroStation SelectSeries 3

 

Všeobecné novinky

 • Nie je nutné predinštalovávať Prerequisite Pack. V prípade nutnosti je automaticky stiahnutý.
 • Možnosť vytvorenia vlastného inštalačného balíka.
 • Možnosť zvoliť primárnu verziu pre prácu so súborom dgn, ak je v systéme inštalovaných viac verzií MicroStationu
 • Priama editácia iných formátov
  •  o  DGN V8 a V7
  •  o  DWG/DXF
  •  o  Autodesk RealDWG 2012
 • Otvorenie len na čítanie, import/export, referencieMicroStation - príklad výstupu do PDF
  • PDF
   • Verzia PDF
   • Heslo, autor
   • Vrstvy + referencie (vektor + raster)
   • 3D + video
   • Vyhľadávanie textu
   • Viacstránkové PDF
   • GeoPDF (len WGS84)
   • popisné informácie
   • export CSV, XML
  • SHP  aj s popisné dáta, nastavenie vzhľadu pomocou šablón prvkov
   • Priame otvorenie len na čítanie
   • Dostupnosť popisných informácií
   • Import výšokMicrostation - referencie PDF
   • Režim zobrazenia – štýly zobrazenia, šablóny prvkov
  • Google SketchUp, Google Earth – Import/Export, referencie
   • Lokalizácia aktuálneho miesta v Google Maps
   • Štýl zobrazenia – Mapa, Ortofoto, Terén
   • Uličná sieť
   • Mierka priblíženia
  • Google Earth – KML export aj s popisnými informáciami
  • LandXML
  • Autodesk FXB – výmena 3D modelov, otvorenie, import/export, referencie
  • Mračné bodov
  • Rastre
   •  … množstvo štandardných formátov
   • wms
  • DGN Reader pre Windows 7DGN náhľad vo Windows
   • súčasť inštalácie, alebo samostatná inštalácia z iWare.
   • prehliadanie výkresov a iModelov v prieskumníkovi a MS Outlook
   • Zobrazenie, zooom, otáčanie
   • náhľady
   • vyhľadávanie textov

 

Modelovanie a vizualizácia

 • Nové nástroje pre prácu so sieťouMicroStation - príklad vizualizácie 3D modelu
  • vyčistenie
  • konverzia na plochu
  • zhustenie
  • vytiahnutie objemu
  • premietnutie profilu na mriežku
 • Intuitívne ovládanie Generative Components
  • vizuálne programovateľné
   • Graficky vytváraný matematický model, bez nutnosti používať skripty
   • Jednoduchá tvorba asociatívnych modelov
   • Vizuálne definované prepojenia
   • Vzhľad modelu riadený parametramiMicroStation - príklad vizualizácie 3D modelu s použitím materiálov v rezoch
  • Interaktívny graf
   • Kombinácie a prepojenia uzlov
   • Ovládacie prvky prepojené s atribútmi uzlov
   • Poznámky pre lepšiu orientáciu
   • Jednoduché úpravy alternatív modelu
  •  Interaktívny dynamický model
   • jednoduché vytvorenie pomocou interaktívnych popisov
   • jednoduchá navigácia pomocou značiek
   • jednoduché overenie rovín v modely
   • jednoduchá správa
   • zjednocuje 2D výkres a detail s 3D
   • tvorba interaktívnych i-Modelov
  • Luxology Rendering
   • rýchly náhľadMicroStation - príklad vizualizácie 3D modelu zariadenia
   • prekresľovanie tieňovaných fotorealistických pohľadov v takmer reálnom čase
   • postupné spresňovanie renderingu
   • Realistickejšie a presnejšie pohľady so skrytými hranami
   • Geometrické mapy – efektívna metóda nanášania geometrických vzorov na povrch 3D objektov a možnosť aplikácie materiálov v rezoch
  • Generovanie slnečného osvitu a tieňov

 

Tvorba simulácie dopravnej premávky

 • Trasy a autá
 • Prejazdy
 • kamery
 • stály kontakt s cestou

 

Tvorba modelov terénu

 • Nástroje pre vytvorenie modelu terénuMicroStation - príklad analýzy slnečného osvitu
 • Import LandXML formátu
 • Analýza
 • Vizualizácia
  • o Zobrazenie spádu
  • o Tematické zobrazenie podľa výšky
  • o Tematické zobrazenie podľa sklonu
 • Generovanie vrstevníc
 • Umiestenie popisiek
 • Použitie aj pre umiestnenie rastrov na terén (Raster Drapping)

MicroStation - príklad zopbrazenia digitálneho modelu