Konzultácie

Konzultácie sú veľmi obľúbenou službou, ktorú zákazníci radi využívajú. Dáva im pocit istoty a dovoľuje sa im sústrediť na problémy súvisiace priamo s predmetom ich činnosti. Nepreberá sa teória, ale riešia sa skutočné problémy.

Konzultácie sú službou, ktorá sa vykonáva zvyčajne na pracovisku zákazníka. V dohodnutých reakčných dobách naši pracovníci prichádzajú k zákazníkovi a spoločne riešia konkrétne problémy. Vo všetkých prípadoch zákazníka učíme ako problém riešiť. Naši pracovníci sa termínovo aj vecne prispôsobia zákazníkovi a spoločne hľadajú to najlepšie riešenie.

Vzťah so zákazníkom je definovaný na základe Zmluvy o dielo za vykonávané práce s garantovanou cenou zásahu, reakčnými dobami a inými voliteľnými podmienkami. Počas poskytovania služby sa vedie záznam o vykonaných zásahoch.

Niektoré z činností vykonávaných v rámci tejto služby:

  • Odpovede na pripravené dotazy zákazníka
  • Návrh pracovných postupov na konkrétnom projekte
  • úplná konfigurácia aplikačného softvéru pre zefektívnenie prácu v konkrétnych podmienkach klienta
  • prispôsobenie nastavenia operačných systémov a periférií
  • riešenie dotazov vývojom aplikačného doplnku
  • úprava štandardov (smerníc, knižníc) pre spracovanie dát