• spustenie iNGs_Geo (1:19) ver. 8.90 na 64 bit platforme CONNECT Edition (viaceré možnosti spustenia…)

panel Body

• nástroj Zmena formátu (1:38) bodu v iNGs_Geo ver. 6.40
• nástroj Výber bodov zadaním čísla bodu (2:28) v iNGs_Geo ver. 6.40
• nástroj Výber bodov pozdĺž prvku (1:20) v iNGs_Geo ver. 7.50
• rozšírenie možností nástroja Výber bodov pozdĺž prvku (1:20) v iNGs_Geo ver. 8.20
• nástroj Kolízia popisov (1:36) v iNGs_Geo ver. 10.07

panel Mapa

• nástroj Pripojiť WMS (1:31) v iNGs_Geo ver. 8.20
• nástroj Zarovnanie na prvok (1:45) v iNGs_Geo ver. 9.60
• nástroj Najbližšia kružnica v XY (1:05) v iNGs_Geo ver. 8.20
• nástroj Najbližší prvok v XY (0:58) v iNGs_Geo ver. 9.60
• nástroje Pozdĺžne a priečne odchýlky(1:15), Priečne odchýlky na líniách (1:00) a Zvýraznenie vrcholov (1:15) v iNGs_Geo ver. 8.90
• rozšírenie možností nástroja Pozdĺžne a priečne odchýlky (1:31) v iNGs_Geo ver. 9.60

panel Kataster

• nástroje Import VGI kresby (2:29) a Import VGI bodov (2:19) v iNGs_Geo ver. 8.20
• nástroje Prehľad parciel (0:58), Výber parciel (1:25), Tvorba parciel (2:36) a Export do VGI (1:47) v iNGs_Geo ver. 8.90
• nástroje Info z databázy (0:59), Info o atribútoch (0:33), Kontrola parciel (0:46) a Export výmer (1:19) v iNGs_Geo ver. 9.60
• rozšírenie možností nástroja Tvorba parciel (1:33) v iNGs_Geo ver. 9.60

panel Výškopis

• nástroj 2D kresba do 3D (2:44) v iNGs_Geo ver. 9.60
• nástroj Spád terénu (1:06) v iNGs_Geo ver. 8.20
• nástroj Trojuholníková sieť (3:06) v iNGs_Geo ver. 10.07
• nástroj Priečne rezy z hrán (2:17) v iNGs_Geo ver. 7.50
• rozšírenie možností nástroja Priečne rezy z hrán (3:39) v iNGs_Geo ver. 8.20
• nástroj Umiestnenie rezu na os (2:40) v iNGs_Geo ver. 8.90
• nástroj Porovnanie povrchov (1:53) v iNGs_Geo ver. 7.50
• rozšírenie možností nástroja Porovnanie povrchov (2:44) v iNGs_Geo ver. 8.20

panel Súradnice

• nástroj Zaokrúhlenie súradníc (1:22) v iNGs_Geo ver. 8.20
• nástroj Zmena kvadrantu (1:03) v iNGs_Geo ver. 7.50
Zvýraznené (podčiarknuté) texty (hyperlinky) odkazujú na video nahrávky umiestnené na YouTube.
Väčšina nahrávok je v HD rozlíšení.