iNGs Info Deň 2010 – Poprad/Bratislava

Pravidelný seminár s informáciami pre Vás o aplikáciách a službách: iNGs, Bentley, HSI.

Dovoľte nám poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na našom seminári „iNGs Info Deň – jar 2010“. Spoločne sme absolvovali tento program: Predstavili sme aplikácie pre geodéziu a stavebníctvo, hovorili sme o nových verziách CAD systémov od Bentley a o službách spoločností iNGs, Bentley Systems, HSI. Zoznámili sme Vás tiež s novinkami známych aplikácií z dielne Bentley, HSI a iNGs. Pre každého zaregistrovaného účastníka bolo pripravené pohostenie.

Info Deň 2010 – Pozvánka Prihlásiť sa môžete zaslaním/odfaxovaním návratky na e-mail: alebo na fax: 02 – 48287241

O seminári:

• Úvodné slovo
• MicroStation V8i SS1 – novinky
• Bentley Select – novinky, zmeny
• iNGs_Geo – novinky
• iNGs_MSet – predstavenie
– – – Prestávka – – –
• POZEM SR – novinky
• Digitálne modely z ponuky iNGs
• Ostatné aplikácie z ponuky iNGs
• Ponuka pre účastníkov seminára
– – – Pohostenie – – –
• Diskusia, konzultácie

Prednášajúci:
iNGs: Pavel Bezák, Robert Koráb
HSI: Jan Vorlíček – vzdialene
Bentley: Ondřej Patočka

Miesto/Dátum:
12.5.2010 – Poprad, Hotel Poprad
20.5.2010 – Bratislava, iNGs veľká zasadačka, Nevädzová 5, 3.poschodie

Ďakujeme.

iNGs team.