So súhlasom našich zákazníkov predstavujeme ukážky výsledkov ich práce.
Uverejnené dáta sú majetkom autorských firiem a ich ďalšie používanie je možné len s ich súhlasom.

Kempus Katolíckej univerzity Ružomberok, súťaž, 1. miesto, autori: Potoma, Šutvaj 2006 a ďalšie práce.

1997 - Križovatka Sverepec 2002 - model mosta z InRoads pre účely vizualizácie

iQservices, s.r.o. Žilina - ukážky z projektov spracovanie dát laserovým skenerom, 3D modelovanie, tvorba technickej dokumentácie a vizualizácie.

2008 - ukážky výstupov z projektu úpravy kruhového objazdu a kontroly prejazdu ťahača.

2010

3D Geologická mapa ryolitového vulkanizmu. Autori Šesták, Smolka

2007 - Ukážky práce študenta pri testovaní funkcčnosti modulu GenerativeComponents.