Bentley Bridge seminár

iNGs zorganizovalo seminár pre prohjektantov mostov o aplikáciách od Bentley Systems pre výpočty a návrh mostných konštrukcií. Špecialisti z Bentley Systems prezentovali aplikáciu  OpenBridge Modeler, riešenie RM Bridge pre analýzy mostov a aplikácie ProConcrete a ProSteel pre výrobnú dokumentáciu konštrukcií.

Seminár sa uskutočnil 1.12.2017 v Bratislave a tešili sme sa z účasti odborníkov z praxe ako zo Slovenska tak aj z Českej republiky.