23. Slovenské geodetické dni

Ďakujeme za stretnutia a námety na 23. SGD v Trnave (5. a 6.11.2015). Pripájame niekoľko fotografií od fotografa KGK.