22. Slovenské geodetické dni

Stretli sme sa spolu s Vami na 22. SGD v Žiline. Ďakujeme za záujem a prinášam fotogalériu z akcie. Ďakujeme „komore“ sa kvalitné podklady.