iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Referencie

Niekoľko vybraných referencií:

 • ŽSR
 • Volkswagen Slovakia
 • SES
 • Transpetrol
 • Istroenergo
 • Slovenská správa ciest
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Takenaka Europe GmbH
 • Slovenský vodohospodársky podnik
 • NBS
 • AB-ateliér
 • BKPŠ
 • Dopravoprojekt
 • Alfa04
 • Prodex
 • ISPO
 • Slovenská plavba a prístavy
 • Žilinská univerzita
 • SPŠS Žilina
 • Geoddat
 • Geotop
 • Reming Consult
 • Hycoprojekt
 • Geodeticca
 • Hyroconsult
 • Vodotika
 • Slovenská plavba a prístavy
 • Eurosense

 

 Alfa 04 a.s.

Oceňujeme komplexnosť prístupu spoločnosti iNGs k nasadeniu IT a komunikačného vybavenia v našej firme. Dnešná spolupráca beží vo viacerých kanáloch: dodávky štandardného vybavenia, konfigurácie, dodávky a nastavenie serverov a pracovných staníc, dátového prostredia CADov alebo aplikácií, prípadne vypracovanie aplikačného vybavenia podľa našich požiadaviek. Sme radi, že máme partnera, ktorý rozumie našim požiadavkám.
Ing. Igor Masaryk, IT managerProdex s.r.o.

Spolupráca s iNGs s.r.o. nám vytvára bezpečný priestor pre našu každodennú činnosť. Problematika správy technickej dokumentácie alebo projektovania líniových stavieb je špecializovaná oblasť, kde potrebujeme spoľahlivého partnera.
Ing. Ján  Bušovský, HIPŠVP,š.p., OZ Bratislava, správa slovenského a spoločného úseku rieky Dunaj

Používanie Bentley produktov a ich licencovanie – to sú hlavné témy v ktorých nám pracovníci iNGs s.r.o. pomáhajú zefektívniť naše každodenné činnosti. Získali sme dokonalý prehľad o nasadení našich licencií, obnovili sme „zaspaté“ licencie. Zlepšili sme tým využiteľnosť finančných prostriedkov vynaložených v rámci Bentley Select programu, čo je v prostredí štátneho podniku veľmi oceňované. Priebežne zvyšujeme odbornú zdatnosť našich pracovníkov prostredníctvom konzultácií od iNGs. Využívame ich profesionálne, odborné znalosti pri riešení našich projektov v oddelení projekcie, správy GISu alebo aj u administrátorov IT. Nikdy nás neodmietnu a vždy keď nevieme čo a ako spraviť, niekto z iNGs príde a poradí ako ďalej. Máme v ľuďoch z iNGs istotu, že nám vždy ochotne a vhodne poradia. A to sa nám páči.
Ing. Zuzana Lauková, Oddelenie vodohospodárskeho rozvoja, skupina GISuŽilinská univerzita, Stavebná fakulta, Katedra cestných stavieb

S iNGs spolupracujeme od jeho vzniku a dosiahnuté výsledky hodnotíme veľmi pozitívne. Školenia, vedené na vysokej profesionálnej úrovni, ale aj pravidelné konzultácie, ktoré pracovníci iNGs ochotne poskytujú našim zamestnancom, nám umožňujú nielen zvyšovať ich kvalifikáciu, ale hlavne udržovať krok s najnovším vývojom v oblasti počítačového projektovania.
prof. Ing. Ján Čelko, CSc., dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity