ProjectWise Explorer

Plne vybavený klient na prácu s dokumentmi vo vnútornej sieti


Detail produktu

ProjectWise – riešenie pre správu dokumentácie

ProjectWise je riešenie od Bentley  Systems pre riadenú správu životného cyklu dát rôzneho typu. Hlavným cieľom je snaha o dodanie správnych informácií v správnom čase správnym ľuďom. Z toho vyplýva celkový prístup a orientácia riešenia. Je to systém orientovaný na technických používateľov pracujúcich s CAD nástrojmi.

Predstavu o fungovaní systému dáva nasledovná schéma:


Všetky údaje sú uložené spôsobom, ktorý „odtieňuje“ používateľa od fyzickej realizácie, t.j. používateľ nepracuje s diskami na sieti ale s úložiskom ProjectWise. K nemu pristupuje prostredníctvom programového vybavenia (klientskych aplikácií). Každému používateľovi je priradená kompetencia formou prístupových práv. Každý dokument má priradené vlastnosti. Kombináciou funkčnosti systému ProjectWise a nastaveniami dátového prostredia dostávame výkonné riešenie na správu informácií o technickom diele.

Z technickej stránky je ProjectWise klient-server riešením, skladajúcim sa zo spolupracujúcich serverov a služieb. Koncový používateľ si nastaví ich spoluprácu podľa konkrétnych požiadaviek. Súčasťou nasadenia môžu byť aj rôzne doplnky vyvinuté na mieru, prípadne zásady používania dát v praxi používateľa.

ProjectWise Explorer – plne vybavený klient na prácu s dokumentmi vo vnútornej sieti. Umožňuje používateľovi vykonávať všetky činnosti pre spracovanie dokumentov s možnosťou donastaviť si prostredie podľa potrieb a schopností používateľa.

Dostupná funkčnosť je závislá od nastavenia oprávnení, ktoré sú priradené používateľovi administrátorom.

Pojmy

Dokument (Document)

– základná entita, ktorá je spracovávaná v rámci používania ProjectWise. Dokument je záznam v databáze, ktorý „ukazuje“ (má pripojený akýkoľvek súbor spracovateľný na  počítači  (.DOC. –XLS, .DGN,. PDF a pod.).

 

Zložka (Folder)

– analógia k adresáru na disku, je to organizačná štruktúra v rámci ProjectWise dát, ktorá zhromažďuje súbory a ďalšie zložky.

 

Atribúty (Attributes)

– vlastnosti/údaje o dokumente alebo zložke. Môžu byť číselné, textové alebo výberom zo zoznamu. Atribúty sú systémové alebo používateľské. Používateľské atribúty sú také,  ktoré nadefinoval administrátor riešenia ProjectWise v danej firme.

 

Dátový zdroj (Datasource)

– analógia k disku počítača, t.j. miesto, kde sú uložené údaje. Je to štruktúra v rámci ProjectWise. Používa a podobne ako disky v počítači – v rámci dátového zdroja sa nachádza štruktúra zložiek a dokumentov. O nastavenie dátových zdrojov sa stará administrátor, prípadne bežný používateľ, ktorý má také oprávnenie. Dátový zdroj je realizovaný ako databáza.

    

Vyzdvihnutie dokumentu (Check Out)  

– vypožičanie si dokumentu.  Súbor pripojený k dokumentu bude vykopírovaný z dátového zdroja na spracovanie na lokálny počítač. Dokument ostane zamknutý v dátovom zdroji. Vyzdvihnutie sa deje automaticky po 2-kliku na dokument, alebo je možno vyžiadať si vypožičanie aj ručne bez otvorenia v aplikácii.

Vrátenie dokumentu (Check In)

– vrátenie dokumentu späť z lokálneho spracovania (lokálne PC) do dátového zdroja. Súbor je vrátený (nakopíruje sa) späť do dátového úložiska na PW serveri. Vrátenie dokumentu sa deje automaticky po potvrdení používateľom (po uzavretí aplikácie), alebo je možno vyžiadať si vrátenie aj ručne.

 

Lokálna kópia (Local Copy)

–  kópia súboru, ktorá sa vytvorí pri otváraní dokumentu v rámci používania PW Explorera (vyzdvihnutie). Po ukončení práce s dokumentom ostáva lokálna kópia (súbor) na disku lokálneho počítača (alebo je zmazaná – podľa nastavenia).

 

Pracovný tok (Workflow)

– Postupnosť stavov, ktorými dokument “prechádza“. Pracovné toky definuje administrátor, používateľ ich len využíva.

Stav pracovného toku (State)

– vlastnosť dokumentu, ktorá označuje stav/fázu spracovania dokumentu. Zoznam stavov definuje administrátor, používateľ ich len využíva.

 

Verzia (Version)

– atribút dokumentu, ktorý označuje rozdielne podoby dokumentu tak, ako vznikali postupne v čase. O vytvorení verzie dokumentu obyčajne rozhoduje používateľ, je možno to však nastaviť aj na automatické vytváranie verzií na základe určitej udalosti.