iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

iNGs_SvahB

Kreslenie značiek svahovania podľa Výnosu MH SR z 20.7. 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej doku-mentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonáva-ných banským spôsobom.
 
iNGs_SvahB je produkt pre pohodlné vykresľovanie značky svahu ako v rovine, tak aj v priestore. Aplikácia bola vytvorená pre tvorbu banských meračských výstupov podľa Výnosu MH SR 1/1993 kap. 4, číslo 06.4.01 až 06.4.17

Základné vlastnosti

Pohodlne označíte prvky, medzi ktorými chcete vytvoriť svahovú značku. Pred štartom alebo aj počas práce nastavte parametre pre dĺžku strednej čiary, hustotu čiar značky a zdroj pre určenie kolmosti. Položka zobraziť určuje maximálny počet značiek za sebou, ktorý sa vykreslí do výkresu.

Požiadavky

iNGs_SvahB beží v prostredí MicroStation V8, spustiť ho môžete tiež pod PowerDraftom alebo PowerMapom.