iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

iNGs_STN013466

Knižnice buniek a štýlov čiar pre MicroStation podľa STN 01 3466 – Výkresy cestných komunikácií.Po nakopírovaní na zodpovedajúce miesto na disku sú dáta okamžite pripravené pre použitie vo výkresoch cestných komunikácií. Editáciou textu v bunkách si používateľ môže prispôsobiť konkrétnu bunku (napr. tabuľky oblúkov alebo značky sklonov)


Požiadavky
MicroStation V7 alebo V8
PowerDraft V7 alebo V8
Bentley PowerMap V8 

 Zoznam značiek